Ingen vei utenom

Dalane har kommet i bakevja når det gjelder veimidler. En av de viktigste årsakene til at tilsynelatende opplagte prosjekt i vår region blir skjøvet ut i tid, er den lokale uviljen mot bompenger. Nå ser det imidlertid ut til å bli en endring på den holdningen, om vi skal tolke stemningen på veimøtet i forrige uke. Sentrale politikere i Dalane har innsett at det neppe er mulig å få gjennomført viktige veiprosjekt uten at en stor del blir finansiert via bompenger. Nå gjelder det bare å få motivert de som bruker veiene til å forstå at dette er den eneste realistiske løsningen. Man kan mene hva man vil om nettopp denne finansieringsordningen. Og det er det mange som gjør i et land med en pengebinge som nesten flyter over av oljepenger. Ansvaret for veiutbygging bør i utgangspunktet ligge på det offentlige. Derfor er det ikke så vanskelig å forstå uviljen mot bompenger. Når man i tillegg vet hvor mye, eller lite av veiavgiften som går tilbake til veiprosjekt, er det ikke lett å skape forståelse for at vi som bruker veiene, må bidra med enda mer.Men slik har det altså blitt. Og det må vi nok bare innse også i Dalane. I en revidert transportplan er det mulig å få med flere større prosjekt. Men det er neppe mulig å få disse realisert i overskuelig framtid uten enda større bidrag fra de som bruker veiene.Det er store prosjekt Dalane-regionen konkurrerer med pengene om. På Nord-Jæren blir veinettet stadig utbedret, og lenger nord i fylket er flere store tunellprosjekt planlagt som skal sørge for at stamveinettet i Rogaland blir utbedret og etter hvert ferjeløst. I den konkurransen vil vår region stå igjen som taper om vi ikke er villige til å bidra med bompenger, selv om «me ikkje liga det någe særlig.» SkremmendeInnføringen av NOx-avgiften kan få svært negative følger for Eigersund havn. Hensikten med avgiften er det ikke vanskelig å forstå. Den skal tvinge rederne til å utbedre motorene slik at det blir mindre forurensing. Det vil få positiv betydning for miljøet. Regjeringa har samtidig antydet at det skal settes av 75 millioner kroner i støtte til ombygging av maskinene.Men fiskerne er naturlig nok først og fremst opptatt av de løpende utgiftene. Derfor er det dystre utsikter for fiskerinæringa i Eigersund. Så lenge Danmark ikke har den samme avgifta på drivstoffet, vil mange fartøy mest sannsynlig velge å levere i Danmark. Samtidig vil de benytte anledningen til å bunkre i vårt naboland i sør, med muligheten til å spare store summer. Det kan bety langt lavere råstoffleveranser til mottakene i Eigersund. En slik utvikling er bekymringsfull, ikke bare for de som er direkte mottakere av råstoff. Færre anløp av fiskefartøy vil også få konsekvenser for leverandører av utstyr og bunkers.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE