ANNONSE

Ingvald Fardal

Snudde skuta Alder: 55 år Bur: I Egersund saman med kona Gry Anledning: Fjord Line har fått medhald frå ESA i striden mot Kristiansand hamn Det har vore fleire kursendringar i livet til Fjord Line-sjefen. Hadde det ikkje vore ein vellykka snu- og redningsoperasjon som blei gjennomført i Fjord Line det året han var styreleiar, hadde neppe Ingvald Fardal blitt tilbydd jobben som dagleg leiar året etter. No styrer han Fjord Line-skuta på tredje året. Kursen er stø. - Salet til 2010-sesongen har begynt, og responsen ser ut til å vera god, seier Fardal. - Er horisonten bare lys for tida? - Nei, utfordringar ser eg sjølvsagt, positive utfordringar, svarer Ingvald Fardal. Han avviser at han kom inn som redningsmannen då Fjord Line sleit som verst for tre år sidan. - Selskapet hadde gjennomgått fleire år med store økonomiske problem og blei utfordra av Color Line, som hadde 70 prosent av marknaden. Dei var nær ved å lykkast med å skvisa Fjord Line ut av marknaden på Vestlandet. Det var den nye hovudeigaren, familien Teigen, som tok initiativ til redningsforsøket og fekk i stand ei akkordløysing. Kreditorane gjekk med på at selskapet kunne få leva vidare mot at det kom inn nye eigarar med frisk kapital, rekapitulerer Ingvald Fardal. Som eit resultat av at ruta Bergen-Haugesund-Egersund-Hanstholm blei lagt ned og erstatta av Bergen-Stavanger-Hirtshals, har omsetninga gått opp med 20-30 prosent, mest i lågsesongen. Heller ikkje i Kristiansand var farvatnet smult. Då Fjord Line 1. januar 2008 kjøpte opp Master Ferries, blei «Fjord Cat» ein del av flåten til det egersundsbaserte selskapet. Men ulempen med verdas raskaste ferje er at ho bare kan trafikkera Skagerrak i sommarhalvåret. Kristiansand hamn forlangte heilårsdrift og stengde Fjord Line ute. Men hamna hadde ei dårleg sak, skulle det visa seg. - Me har vunne fram i alle instansar: Kystverket, direktoratet og no ESA, overvakingsorganet til EFTA. Me begynner seglingane frå Kristiansand 1. april neste år. Me har den raskaste forbindelsen til Kontinentet, 2 timar og 15 minutt. Den gode responsen er uttrykk for at folk vil raskt fram, seier Ingvald Fardal. Han er fornøgd med kursen på både Fjord Line-skuta og sitt eige liv. Etter 30 år ute i den store verda, les: USA, Brussel, Oslo og Kirkenes, vende han nasen heimover mot Egersund igjen. Også det var ein stø kurs. - Ute er bra, men heime er best, fastslår han. - Korleis har du det? - Veldig godt! Eg var heldig og trefte ei kjekk kone frå Eigersund og blei dermed stefar til to tenåringsjenter. Begge er no vaksne, og kona og eg har blitt besteforeldre til to små på tre og eit halvt og to år. - Kan du fortelja om eit vendepunkt i livet? - Det blei eit vendepunkt då eg for ti år sidan trefte ei eigersundsjente og bestemte meg for å flytta tilbake til Egersund. - Kven ser du opp til? - Eg kjenner Amerika ganske godt, etter å ha budd i USA ein del år. Obama representerer mange interessante dimensjonar. Han torer å tenkja nytt og gå nye vegar. Han er verdt å sjå opp til. - Kva tek du med deg ut viss det brenn heime hjå deg? - Kona. Alle tinga går det an å leva utan. - Kva for tankar gjer du deg om Gud? - Eg har vore på mange reiser og opplevd at religionen er ein viktig pillar i dei mange ulike kulturane i verda. Slik eg ser det, har alle religionar eit felles utgangspunkt. Grunnstammen er den same. Men greiene har teke mange ulike, og ikkje alltid like heldige, retningar. Det grunnleggjande er veldig bra og godt, men eg har vel ikkje akkurat funne mi grein. Elles er det lett å leggja merke til, når eg er ute og reiser, at Frelsesarmeen praktiserer det dei trur på - over alt i verda. - Har du vore nær ved å døy nokon gong? - Eg har iallfall hatt ei ulykke som gjorde at eg blei liggjande lenge på sjukehuset. For fem år sidan datt eg ned ein stige og knuste hofta. Blant anna måtte eg læra å gå på nytt. Den dramatiske opplevinga fekk meg til å tenkja litt annleis om ein del ting enn eg hadde gjort før. Eg lærte å setja meg små, kvardagslege mål og gleda meg over å nå dei. Det var stort då eg igjen kunne gå på toalettet sjølv. Eg sette meg òg som mål å gå Sesilåmi. Løpet gjennomførte eg åtte-ni månader etter ulykka. Eg trur eg unngjekk å gå i den fella at eg brukte opp energien på negative tankar. - Har du ein draum du ikkje har realisert? - Leveregelen min er at alt er mogleg, så eg har realisert veldig mange draumar. Men i ein hekstisk kvardag drøymer ein jo om å ta litt fleire pausar, ikkje minst for å kunna reisa og oppleva nye plassar. Australia er eit kontinent eg ikkje har besøkt enno. - Kunne du ha ringt Snåsamannen? - Nei. Grunntrua mi er at ein må tru på seg sjølv. Drivkrafta kan ikkje koma frå andre. - Kva for ei avgjerd er du glad for at du tok? - At eg bestemte meg for å flytta tilbake til Egersund.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE