Inkluderende arbeidsliv

De siste årene er det satt i gang en rekke tiltak for å få redusert sykefraværet, spesielt i industrien. Norge har verdens beste sykelønnsordning. Få andre steder kan ansatte være borte fra jobben med full lønn. Ordningen er så god at den har vært under press flere ganger. Partene i arbeidslivet har satt seg som mål å redusere sykefraværet uten at dagens ordning skal endres. Det har man så langt lykkes med.Det er store lokale forskjeller når det gjelder sykefravær. NorDan slet i mange år med et gjennomsnittlig fravær på omkring 10 prosent. Det var langt over landsgjennomsnittet og skyhøyt over bransjens egne tall. Men bedriften gjorde noe med saken. I fire år har en systematisk jobbet med egne rutiner med det mål å få ned ledigheten. Høyt sykefravær er et problem for den enkelte, men det er også et problem for bedriftene.NorDan har raskt fått resultater. Målet var å halvere sykefraværet. Det er en nå nær ved å makte. Så langt i år er sykefraværet på 5,5 prosent. Dermed fortsetter bedriften den flotte utviklingen.NorDan har imidlertid fått kritikk, blant annet fra en tidligere ansatt, for å være for tøff i sin iver etter å redusere fraværet. Det blir hevdet at de med høyt sykefravær presses ut av arbeidslivet. Det er en kritikk bedriften avviser. Når bedriftshelsetjenesten, trygdekontoret, fagforeningen og ledelsen av bedriften samarbeider om attføringstiltak, kan ledelsen vanskelig klandres. Men det er ingen tvil om at ansatte som tidligere kunne være sykemeldt i månedsvis uten å høre noe fra arbeidsplassen, kan reagere på den store oppmerksomheten som nå blir dem til del. De fleste ansatte melder imidlertid tilbake at denne type oppfølging er positiv. De fleste bedrifter med høyt sykefravær som starter prosesser med tett oppfølging av sykemeldte, får en positiv effekt. Også større bedrifter i Eigersund har samme positive erfaringer som NorDan. Egersund Net har redusert sykefraværet fra 14,1 til 2,5 prosent. Samtlige kommuner i Dalane har redusert sykefraværet vesentlig. Slike resultater må til om man ønsker å beholde dagens velferdsordninger.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE