Innstramming av trygdeytelser

Norge topper statistikken over bruk av velferdsgoder. Ingen land i Europa har så mange uføretrygdede som Norge. Sykelønnsordningen er så god at den neppe blir beholdt i nåværende form særlig lenge om dagens høye fravær ikke blir vesentlig redusert. Også andre trygdeordninger er under press. I sommer kom siste innstramningsdirektiv fra myndighetene. Det merkes godt lokalt. Trygdesjefen uttaler at andelen personer som ikke er fornøyd etter å ha vært på trygdekontoret, øker.Gjennom flere artikler de siste månedene har DT tatt opp enkeltsaker. Senest denne uken ble to aktuelle trygdesaker belyst. Ei kvinne som ble overfalt på jobb i pu-omsorgen i Eigersund, har ventet i tre og et halvt år på å få ménerstatning. Hun har fått erstatning fra forsikringsselskapet kommunen bruker, og skaden er godkjent som yrkesskade av trygdekontoret. Men ingen ting skjer bortsett fra at kvinnen må engasjere advokat for å få sin erstatning. Advokaten karakteriserer saksbehandlingen som uforsvarlig. Det er svært betenkelig om stadig flere av de som mener de har krav på ytelser fra trygdevesenet, må gå via advokat for å få sine saker skikkelig belyst og for å få dem behandlet innen rimelig tid. Det er imidlertid god grunn til å frykte en slik utvikling. Krav om innstramninger fører ofte til at saksbehandlere tolker reglene strengt i de tilfellene man må bruke skjønn. Slik blir det når det blir et overordnet mål å redusere pengestrømmen.Det er grunn til å forbauses over de eksemplene som advokat Alv Stangeland trekker frem. Stangeland uttaler at han er overrasket over hvor mange som blir nektet trygdeytelser de har krav på. Blant annet viser han til en sak der en kvinne ikke fikk uføretrygd og klaget. Før klagen ble behandlet, døde hun, og advokaten ble anmodet om at saken skulle trekkes. Dette skjedde ikke, klagen førte frem og dødsboet fikk utbetalt pensjonen.De ansatte ved trygdekontoret har en vanskelig jobb. De får ofte urettferdig kritikk fordi de forvalter et regelverk som er komplisert. Med økt press fra ledelsen og myndigheter på den ene side og advokater med klienter som har forventninger om en rask og positiv behandling på den annen, kan dagene bli tøffe. Men som et minimum må man kunne forvente at etaten oppfyller sin opplysningsplikt og sørger for at enkeltsaker ikke blir hengende i systemet i årevis, slik det dessverre finnes lokale eksempler på.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE