Interessant skrap

Det ser ut til at Hermod Teigen AS får etablere seg i Holevik på Eigerøy. Selskapet er en stor, seriøs aktør innenfor resirkulering av metaller med en betydelig omsetning, positive resultater og god egenkapital.Selskapet har vært etablert i Eigersund noen år og har,|så langt vi kan vurdere, opptrådt ryddig. Anlegget som er bygget i Nyåsen, er solid og sikkert, men det er blitt for lite. Hermod Teigen har behov for mer plass og en enda bedre lokalisering. At drammensfirmaet ønsker å fortsette sin aktivitet i Eigersund, bør glede de fleste. Hvis selskapet får realisert sine planer, kan det bli flere arbeidsplasser knyttet til et nytt anlegg i Holevik.Skrapmetall kan høres negativt ut. Men det handler om sortering og gjenbruk av store mengder produkter og varer bygget av metall. Resirkuleringen er både god butikk og godt miljøarbeid. Visst kan det være ulemper i prosessen, blant annet med transport, støy, avrenning og annet. Vi tror likevel at Hermod Teigen AS er i stand til å gjøre dette på best mulige måte. Etablering i Holevik på Kaupanes bør dessuten være til mindre sjenanse for omgivelsene enn dagens plassering.Det er grunn til å se positivt på at noen tar seg av denne delen av miljøarbeidet. Hvis det i tillegg kan skje i Dalane og på en måte som er lønnsom for selskapet og nærmiljøet, er det all grunn til å legge til rette Teigen som nå ønsker å ekspandere i Holevik. Flytting til Holevik er ikke til hinder for andre etableringer på Kaupanes. Derfor ligger det godt til rette for en både-og-løsning. Oi!En planlagt satsing på melkeproduksjon på Helleland blir det ikke noe av. Fem bønder vurderte å gå sammen om en investering i et nytt fjøs for samdrift. Etter å ha vurdert størrelsen på investeringen, har de imidlertid valgt å stoppe. Det blir for dyrt og usikkert. I stedet ønsker de fem å selge melkekvotene sine og legge om driften. Risikoen blir for stor og forpliktelsene for mange og langsiktige.|I stedet satser de fem på sauehold kombinert med arbeid utenfor gården. Det gir mindre risiko, mer forutsigbare inntekter, regulert arbeidstid og helgefri store deler av året.Dette er et alvorlig tankekors for landbrukets framtid i Dalane. Mange bønder må i løpet av få år vurdere framtida. Hvilke muligheter har de? Skal de satse og investere, eller skal de utnytte gården og anlegget så lenge det går?Det er flere år igjen til nye regler for dyrehold blir gjeldende. Likevel haster det å avklare hvilke alternativer som finnes. Store investeringsbeslutninger krever langsiktighet. Dessuten er det generasjonsskifte på noen gårdsbruk hvert år. Store og viktige beslutninger skal tas. Hvis melkeproduksjonen gis opp, er det vanligvis ingen vei tilbake.Det er grunn til å være oppmerksom på det som skjer. Bjerkreim kommune er engasjert, blant annet som medlem i det som kalles Folkefjoset på Jæren. Vi anbefaler at de andre Dalane-kommunene orienterer seg om situasjonen|i landbruket og hva som kan komme til å skje.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE