ANNONSE

Ja vel, herr ordfører

Sokndals ordfører, Dag Sørensen, tviler på DTs grunnlag når vi hevder at norske bilister betaler inn mer penger til staten enn det som brukes på veier og trafikksikring. Det finnes mange gode kilder som også ordføreren enkelt kan sjekke, slik vi faktisk har gjort. Vi velger å henvise til Finansdepartementets hjemmesider under overskriften "Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell". For året 2008 finner vi følgende post under inntekter: "Avgift på bil, bensin mv: 46,1 milliarder". På utgiftssiden finner vi følgende post: "Transport og kommunikasjon: 24,7 milliarder". Av disse utgjør utbygginger og drift av statens veier snaut 14 milliarder. Hver av disse postene kan deles opp i en rekke underposter, men tallene er tydelige nok. Vi finner ingen grunn tvil å tvile på regjeringens egne hjemmesider i dette spørsmålet. Hvis ordføreren lurer på om 2008 var spesielt, så trenger han ikke det. For 2007 var de tilsvarende hovedtallene henholdsvis inntekter på 44,6 og utgifter på 23,6 milliarder. Dette er beregninger laget av departementet ut fra de respektive årenes budsjetter. De viser konsekvensene av det som er besluttet i Stortinget. Det kan derfor være avvik når regnskapet gjøres opp, men det vil ikke endre bildet vesentlig i et normalår. Bompenger som kreves inn, kommer i tillegg til avgiftene! Avgiftene som bilistene betaler, kan deles i to hovedgrupper, de bruksavhengige og de ikke-bruksavhengige avgiftene. Drivstoffavgiften er en av de bruksavhengige avgiftene, og det er med denne bilførerne i prinsippet skal dekke samfunnets kostnader til veier, ulykker og miljøbelastninger. Årsavgiften er en ikke-bruksrelatert avgift. Hver bileier måtte i 2008 betale fra 2.660 til 3.090 kroner for vanlige personbiler. Inntekten, cirka 8 milliarder i året, går inn til statskassen uten å bli kanalisert tilbake til transportrelaterte investeringer eller drift. Slik har det vært i mange år, og det gjelder flere avgifter. Det finnes mye god informasjon om dette, blant annet hos Norges Automobil-Forbund (NAF) - og på regjeringens hjemmesider. Som kjent - og vi synser ikke i denne saken heller - brukes avgiftene også til å påvirke folks valg av bil og teknologi, blant annet av miljøhensyn. Også her er det mye god informasjon fra myndigheter og andre. Når det gjelder den pågående diskusjonen om utbygging og finansiering av veinettet i Dalane, så mener vi fortsatt at det er mye positivt med det framlagte forslaget. Vi vil fortsatt gi honnør til de som faktisk prøver å få til en høyst nødvendig oppgradering av veinettet når staten svikter sin oppgave. Men vi har også respekt for de som måtte ha en annen mening. Det må være tillatt å mene noe annet enn det som er foreslått. Det er gitt lite innsyn (les: ingenting) under utarbeidelsen av forslaget. Da bør det til gjengjeld være rom for vurdering, diskusjon og alternative forslag når det presenteres. Vi bør faktisk være glade for at folket velger å engasjere seg i samfunnsdebatten, også når det gjelder bygging og finansiering av veier. Også vi er skeptiske til en folkeavstemming i denne saken, men muligheten til å be om rådgivende folkeavstemming er også en del av det demokratiske systemet. De som ikke lenger ønsker å ha mulighet for folkeavstemminger, bør være så ærlige å si det.

Dette innholdet er kun for våre abonnenter

For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

ANNONSE