Jevbyrdig samtale

Landsforeningen mot stoffmisbruk har fått en lokalavdeling i Eigersund. Pårørende trenger en møteplass, et forum for jevnbyrdig samtale. Dette var utgangspunktet for at pårørende til stoffmisbrukere tok initiativ til å danne foreningen som nå har åtte medlemmer. Eigersund kommune har gitt 20.000 kroner i støtte. Det er vel anvendte penger. For pårørende har mye å bidra med både overfor hjelpeapparatet, myndigheter og ikke minst overfor andre familier som trenger råd og støtte. Foreldre og søsken som har dyrekjøpt erfaring om hvordan det er å ha en stoffmisbruker i familien, kan hjelpe andre i samme situasjon samtidig som det kan være godt å få støtte i et fellesskap. Den nye foreningen ser for seg mange oppgaver. Opplysningsarbeidet blir prioritert. Det planlegges blant annet et offentlig arrangement som skal sette fokus på hvem som er i faresonene for å bli stoffmisbrukere. Fordommene er mange. Foreldre blir ofte beskyldt for å være svært godtroende. Økt bevisstgjøring gjør at man kan fange opp faresignalene på et tidlig tidspunkt og sette i gang med forebyggende tiltak. Ett av foreningens mål er å bidra til dette.Foreningen tar også mål av seg til å komme med innspill til hjelpeapparatet. En talsmann for lokalavdelingen sier at stoffmisbrukere i møte med hjelpeapparatet ofte opplever at elementære krav ikke imøtekommes. Uprofesjonell opptreden kan gi det inntrykk at stoffmisbrukere er annenrangs borgere. Slike holdninger vil Landsforeningen mot stoffmisbruk gripe fatt i.Hvor stort narkotikaproblem Dalane-regionen egentlig har, debatteres med ujevne mellomrom. Politistasjonssjefen i Eigersund har provosert lokalforeningen med å hevde at misbruket er forholdsvis beskjedent. Foreningens medlemmer mener tvert imot at det er enkelt å få tak i stoff og at politiet mangler oversikt. Det at det er lite vinningskriminalitet og få innbrudd i regionen, er nødvendigvis ikke et bevis på at det er få narkomane. Prisnivået på stoff kan være så lavt at man ikke trenger å stjele for å få penger til stoff. Også i denne debatten er det viktig med flere bidragsytere som kan reise kritiske spørsmål.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE