Kan vi stole på politiet?

Polititjenestemennene og –kvinnene i Norge driver for tida et velregissert spill med to hensikter. De vil ha økt lønn, og de vil ha flere ressurser, blant annet økt bemanning i etaten. Politiets fellesforbund snakker med alvor om situasjonen, men kan risikere å møte seg sjøl i døra. De hevder med troskyldighet i blikket at de ikke gjør noe ulovlig. Ja, mon det…Når polititjenestemennene ikke treffer blink på skyteprøvene sine, så er det åpenbart for alle at det ikke er tilfeldig. Vi tror heller ikke at polititjenestemenn flest har så dårlige skyteferdigheter at de ikke kan gjøre jobben hvis det en sjelden gang blir nødvendig å bruke våpen. Eller…?Selv sier polititjenestemennenes og -kvinnenes talspersoner at de dårlige skyteresultatene kan skyldes frustrasjon. Ja vel! Hva betyr det for menigmann? Kan vi risikere at ansatte i politiet er så frustrerte for tida at de, i tillegg til ikke å treffe blink på skyteprøvene, ikke klarer å kjøre bil dit de skal, når de skal, eller ikke er i stand til å ivareta basisjobben sin? Har de redusert vurderingsevne i mange sammenhenger? Vi undres. I utgangspunktet har vi sympati med politiet og Politiets fellesforbund. Vi mener at det stilles for lite ressurser til rådighet, og vi mener at (sentraliserings-)reformen som pågår, ikke gir de resultater som samfunnet og den enkelte innbygger har behov for. Men også sympati har en begrensning. Nå begynner Politiets fellesforbunds aksjoner – for det er det det er – å gå for langt. De har tatt lærdom av flygelederne, som har vært mer enn villige til å aksjonere ved å la publikum unngjelde. Mang en flypassasjer har hatt frustrerende og unødvendige opplevelser fordi mange flygeledere ble "syke" samtidig. De har vist en kynisk holdning overfor den uskyldige tredjepart, nemlig folket de er satt til å tjene. Nå kan det synes som om politiet vil gjøre det samme. Vi tror at det vil slå tilbake på de ansatte i politiet og på deres fagorganisasjoner hvis de strekker strikken for langt.Ressurskrisen i politiet kan neppe løses på veldig kort sikt. Kanskje bør departementet se på om enkelte av politiets oppgaver kan, eller bør, utføres av andre. Det finnes trolig en del oppgaver som andre like godt kan overta fra politiet. Kanskje vil politiets egne aksjoner flytte oppgaver til vaktselskapene eller andre med relevant kompetanse?Det kan også synes som det mangler ledelse på enkelte nivåer i politiet. Det virker som de ansatte i stor grad har sine overordnedes velsignelse når de aksjonerer på ulike måter. Det er litt uvanlig. Vi forstår at hele etaten mener det er behov for større statlige bevilgninger, og at det haster. Det fritar imidlertid ikke lederne fra å være ledere. Justisminister Storberget, for sin del, snakker mye og gjerne om alle mulige tiltak. Nå kreves handling. Snakk er ikke nok. Politiets fellesforbund bør ta en tenkepause og|i nærmeste framtid være forsiktige med tjeneste-våpnene sine. Den som ikke er i stand til å treffe blinken, kan risikere å skyte seg sjøl i foten.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE