Kjetil Gjedrem

 

Lakseeventyret er i gang Alder: 56 år Bur: Bjerkreim sentrum Anledning: Fisket i Bjerkreimselva er i gang, og Ketil Gjedrem er leiar i elveeigarlaget Sesongens første laksar har for lengst måtta bøta med livet på breidda av Bjerkreimselva. - Alt første døgnet blei det teke fine laksar, blant anna på Tengesdal, Laksheim og Vinningland. Det er rapportert om fisk på både fire og sju kilo, seier Ketil Gjedrem, leiar i Bjerkreim elveeigarlag på andre året. Det har ikkje akkurat vrimla av fiskarar i elva sidan sesongstarten 1. juni. Men det er det heller ikkje meininga at det skal gjera. Fram til 15. juni er det bare tilgjengeleg 20 dagskort i heile elva. I denne perioden blir det bare selt dagskort, og salet skjer utelukkande via nettet. I tillegg er kortprisen litt høgare dei første to vekene enn elles i sesongen. - Etter 15. juni er det fritt fram når det gjeld kortsal, men fangstkvoten på to fiskar per person i døgnet gjeld heile juni. Frå og med 1. juli kan kvar fiskar ta fem i døgnet, opplyser Ketil Gjedrem. Han seier at interessa for det tidlege fisket synest å auka år for år. For den ordinære sesongen, frå 15. juni til 20. september, tyder alt på at elva blir attraksjon nummer éin i Bjerkreim også dette året. Dét har Ketil Gjedrem godt grunnlag for å meina noko om. I tillegg til å vera leiar i elveeigarlaget, driv han nemleg også i utleigebransjen. Huset han leiger ut, har plass til 12 personar. - Me leiger det ut på vekebasis. Heile sesongen er fullbooka, fortel huseigaren, som hovudsakleg leiger ut til danskar, svenskar og tyskarar. - Det er bare utlendingar som bur hjå oss. Statistikken viser at halvparten av dei som fiskar i Bjerkreimselva, er utlendingar, seier Ketil Gjedrem. - Har du fiskestong sjølv? - Ja, men eg fiskar bare med ungane. - Er dei aktive? - Det går i rykk og napp. Alle ungar under 16 år fiskar gratis. Det er, så vidt Ketil Gjedrem veit, nokså unikt for Bjerkreimselva. Mange unge fiskarspirer nyttar seg av tilbodet. Men ikkje alle ordnar seg med dei nødvendige papira. - Sjølv om dei ikkje treng å betala, må også dei som er under 16 år, skaffa seg fiskekort. Dermed får dei med seg fangsrapporteringskort, og dei får desinfisert utstyret og dokumentasjon på at dette er gjort, minner Gjedrem om. Dei to som deler på oppsynsstillinga i elveeigarlaget, og dei åtte-ti frivillige oppsynspersonane har fire sjekkpunkt når dei er ute langs elva: fiskekort, kort for betalt fisketrygdavgift, rapporteringskort og desinfiseringsbevis. For tida er vasstanden akkurat som han bør vera for at fisken skal gå opp i elva, og visa interesse for agnet. - Vasstanden har vore fin i ein lang periode og er det enno. Akkurat no er han på veg nedover. Det er bare bra at elva går opp og ned; lange tørkeperiodar er ringt, fastslår elveeigarlagsleiaren. - Kor mykje laks vil det bli teke i Bjerkreimsvassdraget denne sesongen, trur du? - Det har ikkje vore så vanskeleg å tippa totalfangsten dei siste åra, for han har vore ganske stabil. Tipset er at me hamnar omtrent på nivå med fjoråret, altså rundt 13 tonn totalt for Bjerkreims- og Tengselva, anslår Ketil Gjedrem. - Kva skal du gjera i dag? - Det er klargjering til siloslåtten som står på programmet. Avlingane ser ut til å bli gode. - Er du uroleg for finanskrisa? - Personleg har eg ikkje vore så uroleg hittil, men som bonde likte eg ikkje meldinga her om dagen om underskot og kuttplanar i Nortura. For resten av landet sin del er eg nok litt uroleg, ja. - Er du flink til å gå på besøk? - Nei, eg kunne vore betre. - Kva slag forhold har du til Facebook? - Eg har ikkje noko forhold i det heile. Men internett er eg innom kvar dag. Elveeigarlaget har forresten fått ny nettside. Det er ein svært viktig informasjonskanal; fiskarane bruker sida veldig mykje. - Kva må du ha i kjøleskåpet? - Ost og egg. - Kva burde du brukt meir tid på? - Eg burde prioritert å ta meg meir fri. - Kven bør få den neste dalaneprisen? - Edgar Thodal, styreleiar i Dalane Bluesfestival. - Er du trufast mot eitt politisk parti? - Ja, og det er neppe så vanskeleg å tenkja seg kva det er for eit.  For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE