Kommunal snarvei

Kontrollutvalget kommer med flengende kritikk til måten administrasjonen i Eigersund kommune har gått fram for å få ny vei fram til silhuset til Helleland vannverk. Her er det mye å sette fingeren på. Faktisk er saken et godt, eller skal vi dårlig, eksempel på at det kan være forskjell på private og kommunen når det gjelder byggesaker. Den er også et bevis på at det meste gikk galt da veien ble anlagt. Kommunen klarte ikke å bli enig med grunneier om å benytte en allerede eksisterende vei til silhuset. Forhandlingene strandet på grunneierens krav om gratis vann for at kommunen skulle få bruke veien. I stedet tok administrasjonen en snarvei og bygget egen vei. Prislappen var drøyt 143.000 kroner. Etter at kontrollutvalget har gjennomgått saken, har de konkludert med at det burde vært gjort mer i forhandlingene med grunneieren. De mener at det burde vært mulig å komme fram til en annen løsning. Slik saken er framstilt i ettertid, virker det temmelig opplagt at også den kritikken administrasjonen får, er berettiget. Om kommunen - på sikt - sparer penger, skal være usagt. Det er imidlertid ikke bare pengene dette dreier seg om. Her er flere kritikkverdige forhold. Det kontrollutvalget helt riktig er mest kritisk til, er selve framgangsmåten. Veien er nemlig bygget uten verken byggemelding eller politisk behandling, slik det er krav om i Plan- og bygningsloven. Vi kan jo bare tenke oss hva som hadde skjedd om en privatperson hadde gått fram på samme måte og anlagt en vei, eller reist et bygg eller bygget ei brygge, for å ha nevnt noe, uten å få kommunal godkjenning. Eller som i dette tilfellet; at veien først ble kjent etter at den var anlagt. For det ble ikke bedre av at saken lenge var ukjent for medlemmene i miljøutvalget. Faktisk skjedde det ikke noe før Tor Olav Gya påpekte forholdet i miljøutvalget. Det skal Sp-politikeren fra Gya ha ros for. Ikke nok med det; Gya har også helt riktig kritisert administrasjonen for å bruke kommunens egen advokat for å gå gjennom måten den er behandlet på. I etterkant synes det helt klart at det burde vært benyttet en utenforstående jurist til å gå gjennom kommunens håndtering av denne veisaken. Behandlingen av denne byggesaken, eller mer presist, mangel på sådan, viser at det er viktig med våkne politikere, som Tor Olav Gya i dette tilfellet. Samtidig er det viktig å ha et organ som kan gå djupt inn i en sak og som i neste omgang kommer tilbake og retter fortjent og tung kritikk til - i dette tilfellet - administrasjonen. Her har kontrollutvalget gjort en god jobb. Samtidig er det et kraftig signal til blant andre administrasjonen om at slike snarveier ikke er akseptable. At man også tok en snarvei da veien ble anlagt, er en annen sak. Men det er en sak av det mer kuriøse slaget. Veien ble nemlig - utrolig nok - lagt rett gjennom en lekeplass. Reaksjonene kom naturlig nok. Heldigvis har kommunen ordnet opp og laget ei sløyfe rundt lekeplassen, slik at barna får leke i fred, uten å bli forstyrret av forbipasserende biler på vei til silhuset.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE