Gjennomkjøringsforbod for tunge kjøretøy: Kommunane skal uttala seg

Arne Geir Larsen bur langs fylkeveg 51. I sommar kontakta han Vegvesenet angåande den stadig aukande tungtrafikken på vegen. Han ønskjer eit gjennomkjøringsforbod for tunge kjøretøy. FOTO: Keth Odland

Vegvesenet har sendt forslaget om gjennomkjøringsforbod for tunge kjøretøy på fylkesveg 51 på høyring til kommunane Bjerkreim og Eigersund, samt til politiet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
19.11.2015 kl 14:28

dalane-tidende.no
Dalane Tidende

Inghild Vanglo (Ap) tok opp spørsmålet om gjennomkjøringsforbod mellom Fjermedal og Tengs i fylkessamferdselsstyret sitt møte 30. september. Bakgrunnen var den aukande tungtrafikken på strekninga, og ein teori om at lastebilar og trailerar bruker denne vegen for å unngå Vegvesenet sin kontrollstasjon på Krossmoen. Vanglo bad om å få ei sak om problemstillinga til politisk behandling.

Vanglo purra

Onsdag var det igjen møte i samferdsselstyret, men i sakspapira som blei sendt ut i forkant av møtet, var det inga sak om fylkesveg 51. Då Vanglo oppdaga dét, purra ho. Dermed begynte ting å skje. Dagen før møtet forfatta Vegvesenet eit høyringsbrev til Bjerkreim og Eigersund og til politiet.

I brevet går Vegvesenet gjennom kva som har skjedd i saka sidan det i sommar kom eit konkret, skriftleg ønske frå ein bebuar langs fylkesvegen om gjennomkjøringsforbod for tunge kjøretøy.

Vegvesenet svarte først at dei ikkje ville gå inn for eit slikt forbod på grunn av transportfunksjonen til fylkesvegen, og fordi det er snakk om ei lang strekning der det ville vera vanskeleg for politiet å handheva eit forbod. Seinare uttalte politiet til Dalane Tidende at dei var positive til gjennomkjøringsforbod. Saka har i haust òg vore tema i eit kontaktmøte mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og Bjerkreim kommune.

Liten gevinst

I høyringsbrevet som blei sendt ut denne veka, gjer Vegvesenet det klart at dei meiner at trafikksikringsgevinsten med eit gjennomkjøringsforbod for tunge kjøretøy på fylkesveg 51 ikkje vil vera spesielt stor.

– Samtidig er me positive til å innføra dette dersom politiet og kommunane sjølv går inn for det, heiter det i høyringsbrevet.

Sparer ikkje tid

Vegvesenet kan elles opplysa at strekninga frå krysset mellom E39 og fylkesveg 51 på Fjermedal via Krossmoen og riksveg 42 til Egersund sentrum er 17,5 kilometer. Frå det same krysset på E39 via fylkesveg 51 til Tengs, og vidare på fylkesveg 44 til Egersund sentrum er det 15,5 kilometer. Tidsbruken er derimot omtrent den same enten ein kjører den eine eller den andre vegen.
Vegvesenet ber politiet og kommunane uttala seg om eit eventuelt gjennomkjøringsforbod fylkesveg 51 før 1. januar. Deretter, og på grunnlag av det som kjem fram i høyringsprosessen, vil det bli lagt fram ei sak for fylkessamferdselsstyret.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

— Flott hvis vi kan få et bygg det blir snakket om
ANNONSE
Klubbhuset reiser seg
 
Bjerkreim kan tape 1,4 millioner i eiendomsskatt
Friluftskurs for ferskinger
Skal bli enklere å søke om bredbåndstøtte
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE