Kommuneplan med kort frist

Eigersund kommune er i ferd med å revidere kommuneplanen som skal gjelde fra 2007 til 2018. Men kommunen må tydeligvis ha hastverk. Eller har noen fått en god idé litt for seint i prosessen? Vi tenker nemlig på brevet som gikk ut til innbyggerne i forrige uke. Der ba kommunen om innspill og kommentarer. Det er vel og bra. Det vi stusser på, er fristen.Da tenker vi ikke nødvendigvis på at mottakerne bare har drøyt tre uker på seg til å komme med tilbakemeldinger. For mange kan det kanskje være i snaueste laget i en så viktig sak som kommuneplanen tross alt er. Men når de tre ukene er lagt midt i den beste ferietida, virker det litt lite gjennomtenkt. Vi vil vel tro at de fleste har tankene helt andre steder når de ferierer enn på konstruktive innspill til kommuneplanen. Derfor er det kanskje en idé å utvide fristen - om det er mulig i forhold til den videre framdriften i planarbeidet.Hensikten med å gå direkte på innbyggerne, er god. Riktignok blir innbyggerne informert om planarbeidet gjennom annonsering i media og på kommunens hjemmesider. Det blir likevel litt mer personlig, tross alt, i flygebladform. Om det ikke skulle forplikte, er det i hvert fall noe mange forhåpentligvis kommer til å reflektere over, i det minste. Kan det så i neste omgang resultere i flere innspill fra private enn det som er vanlig, har kommunen oppnådd noe med dette utspillet.Forhåpentligvis er det mange, ikke bare private, men også nærings- og organisasjonsliv, som har innspill og kommentarer til planen. Kommuneplanen er viktig for utformingen av lokalsamfunnet slik vi ønsker det i framtida. Men kommunen er også interessert i å vite innbyggernes mening om forhold i dag som ikke fungerer tilfredsstillende, slik at det kan rettes opp ved neste gjennomgang av planen.Derfor er det av stor betydning at saksbehandlerne har mange «baller» å spille med når planen skal revideres. Den er et godt redskap både for kommuneadministrasjonen og politikerne. Kommuneplanene tar for seg alle forhold. Vi kan nevne alt fra sentrumsutvikling, bevaring, framtidig boligbygging, veier, kystsoner og næringsutvikling til landbruk, befolkningsutvikling og skoleutbygging. Der er med andre ord elementer i en kommuneplan som berører innbyggerne på en eller flere måter. Derfor kan et hvert lite innspill ha betydning.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE