Kraftig omstilling

Det skjer en sterk endring i landbruket, sterkere enn på lenge. Et av de mest synlige tegnene på det som skjer, er etableringen av stadig flere samdrifter og fellesfjøs. Det innebærer en dreining av landbruket fra individuelle eller familieforetak, til fellesforetak og selskaper. Trolig er det en nødvendig utvikling av mange grunner.Grensevernet som skjermer norsk landbruk, er under press. Det åpnes stadig nye, små muligheter for import av landbruksprodukter. Dessuten har norsk landbruk i den senere tid ikke vært i stand til å dekke det innenlandske behovet på flere områder. Da blir det nødvendig å importere. Det blir stadig vanligere å se utenlandske produkter i butikkhyller, frysedisker og delikatesseavdelinger. Mye tyder på at denne utviklingen vil fortsette, og at de som vil drive landbruk og foredlingsindustri i Norge, må forberede seg på at det vil skje.Situasjonen for den enkelte bonde er også vesentlig endret. Arbeidsmarkedet utenfor garden er godt. For flinke, praktiske bønder er det rikelige muligheter for alternativt arbeid. Det kan være fristende med mer regulerte arbeidstider og fast, forutsigbar lønn. Vanlig lønnet arbeid betyr i mange sammenhenger også et sosialt miljø. Mange bønder har i dag en ensom arbeidssituasjon, der de øvrige familiemedlemmene gjerne er borte store deler av dagen.Mange garder trenger investeringer og fornyelser for å imøtekomme krav til dyrevelferd, hygiene og effektivitet. Mange bønder ser ikke syn på de store investeringene, og ofte er brukene for små i forhold til investeringsbehovet. Da velger mange å selge eller å avvikle. I Dalane, som har to av landets største sauekommuner, ser vi en nedgang i antall heltids sauebønder. Det er ikke lønnsomt nok, og alternativene er bedre for mange. I vår region, som har mange små bruk, er det stor sannsynlighet for at flere vil avvikle eller slå sammen brukene for å få drivverdige enheter. Utviklingen er på ingen måte ferdig. Omstillingen vil fortsette. Landbruket er i ferd med å bli mer industrialisert. Større bruk, mer automatisering og mekanisering, skift- og turnusordninger, spesialisering, kontraktsproduksjon, samarbeid og lignende vil bli vanligere begreper i landbruket. Mange av de som ikke blir med på dette, vil trolig falle fra i årene som kommer. Spørsmålet er ikke om, men når? Det er selvsagt ikke bare fordeler med det som skjer. For mange bruk, og dermed familiene som er knyttet til disse, må det gjøres vanskelige valg. Tradisjoner brytes. Kultur og historie kan gå tapt. Større enheter krever andre løsninger for dyrevelferd og arbeidsmiljø, men utviklingen går sin gang, og det er de beste som klarer å følge med. Framtidas bonde må ha en god arbeidsplass og en tilfredsstillende inntekt. I den aktuelle situasjonen, med store utfordringer, er det godt å se at det finnes en rekke bønder i Dalane som tenker langsiktig, og som har vilje og evne til å satse på ei framtid i landbruket. Noen av de som satser nå, vil inspirere andre til å følge etter.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE