Kraftutbygging i Helleland

Tida for store kraftutbygginger er forbi. Men det finnes fortsatt mye kraft å bygge ut. Dalane-regionen er heldig stilt i så måte. Men prosessen som fører frem til utbygging, er svært byråkratisk. Det tar gjerne ti år fra den tidlige planleggingen til kraftverket kan stå ferdig. Nå er det Hellelandsvassdraget som står for tur. Det er Dalane Kraft AS som skal stå for utbyggingen. Det er et datterselskap av Dalane energi. Slike utbygginger vil alltid være kontroversielle, fordi det er mange kryssende interesser. For å bøte på dette har Dalane Kraft AS tidlig i prosessen invitert berørte grupper til dialog og forpliktende samarbeid. Det kommer det mye godt ut av. I tillegg er det et smart trekk av utbyggeren. For dersom man får luket ut konfliktområder og funnet tilfredsstillende løsninger før konsesjonssøknaden, blir behandlingen raskere. Dessuten bør løsningen bli bedre for alle parter.Den samlede utbyggingen av Hellelandsvassdraget vil bli betydelig. Det er tale om samlede investeringer på 400 millioner kroner. Det er lite som tyder på at energiprisene vil falle dramatisk i årene som kommer. Derfor vil dette prosjektet være lønnsomt fra første dag. For Dalane-regionen er det et mål i seg selv å bli selvforsynt med elektrisk kraft. På enda lengre sikt bør regionen kunne eksportere kraft. Det er en forsømmelse å la være å utnytte naturgitte ressurser som vannkraft, når det kan gjøres på en skånsom måte.Utbyggingen av Hellelandsvassdraget vil gi fellesskapet en del goder for å bøte på de inngrep som er nødvendige. Blant annet planlegges det en forlengelse av gang- og sykkelstien fra Slettebø. Videre legges det opp til å forbedre selve Hellelandsvassdraget slik at større mengder laks igjen vil ta seg opp elva. I tillegg til økt vannføring må det også  tilsettes en del tonn med kalk. Planene ligger der og vil bli gjennomført ved en utbygging.Store deler av Hellelandsvassdraget er allerede berørt av kraftutbygging. Men området vil tape seg som naturområde ved ytterligere utbygginger. Det er derfor avgjørende at utbyggingen blir så effektiv som mulig. Derfor legges det opp til en modernisering av eksisterende kraftverk, slik at den samlede produksjonen vil øke mer enn man oppnår bare ved ny utbygging. Det vil også øke lønnsomheten i prosjektet. Det er godt å ta med når styret i Dalane energi skal gi grønt lys for den største investeringen i energiselskapets historie.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE