Krever E39-pakke

Regiondirektørene i NHO på Vestlandet gikk i går ut med krav om politisk satsing på E39. Regiondirektørene i Rogaland og de tre andre fylkene spør i en pressemelding om det bare er "festtaler og tomme valgløfter" når politikerne i valgkampen har lovet å satse. "Vi har gjennom valgkampen opplevd mange lovnader og fagre ord om betydningen Vestlandet har for verdiskapingen i Norge", skriver NHO-direktørene|i pressemeldingen. Men de føler seg mer usikre på hvorvidt løftene faktisk blir fulgt opp med de nødvendige milliardene og politisk handling når valgkampen er over. Veikvaliteten på E39 er i dag ikke i nærheten av det som bør være nivået på en europeisk hovedvei. E39 går i dag fra Trondheim og langs kysten ned til Kristiansand, og fortsetter videre fra Hirtshals og til Ålborg i Danmark. Veiens lengde er rundt 1330 kilometer. Mange steder er det smale partier, andre steder er det dårlig veisikring.|I tillegg er det ni ferjeoverfarter langs strekningen. Det er mest av alle veier i Europa, ifølge Wikipedia. I Dalane strekker E39 seg fra Bjerkreim i nord til Lund|i sør. Også her er det vesentlige utfordringer for å øke veikvaliteten ytterligere. Firefeltsvei bør i større grad prioriteres, samt andre prosjekter som kan korte ned reisetiden ytterligere. I så måte var den såkalte Listerpakken en meget vellykket satsing. Prosjektet, som består av ni små og store utbyggingsprosjekter i Lister-regionen i Vest-Agder, ble vedtatt i Stortinget i 2002. 566 meter lange Fedafjorden bru ble åpnet 30. august 2006, og er det største landemerket i prosjektet. Sammen med de andre tiltakene i veipakken har brua ført til at reisetiden mellom Stavanger og Kristiansand ble forkortet med rundt 20 minutter. Det er slikt som merkes. Vi ønsker oss flere slike satsinger, som kan gi gunstige ringvirkninger for både Dalane og andre områder som er avhengige av E39 i hverdagen. I en slik sammenheng mener NHO at prislappen på 55 milliarder kroner for en E39-pakke ikke burde være avskrekkende. Men dersom E39 skal bli ferdig på 20 år, må bevilgningene hvert år framover økes med 2,3 milliarder kroner. NHO peker likevel på at det er store kostnadsbesparelser å hente. Bare bygginmg av Rogfast og Hordfast, som er to prosjekter som ligger i pakken, vil kunne gi årlige kostnadsbesparelser på 147 millioner kroner med dagens trafikknivå. Samfunnsøkonomisk er det liten tvil om hva som lønner seg. Men det er ikke sikkert at det blir lettere å få overbevist Stortinget av den grunn. NHOs hovedfokus er selvsagt på rammevilkår for bedriftene, der transportkostnader og -avstander som nevnt er vesentlige elementer. NHOs regiondirektører peker, helt riktig, på at 50 prosent av Norges eksport kommer fra Rogaland og de andre vestlandsfylkene. Derfor bør en satsing på E39 sees på som et nasjonalt krafttak, som er i nasjonens interesse. Kostnadsbesparelser i eksportindustrien kan gi økt konkurransekraft og flere og eventuelt sikrere arbeidsplasser i framtiden. Derfor bør ikke en E39-satsing sees på som u-hjelp til grisgrendte strøk her borte på det forblåste vestlandet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE