Landbruk og dugnad

Bjerkreimsmarken er kanskje den største dugnaden i Dalane. Svært mange, trolig flere hundre, bjerkreimsbuer gjør en frivillig, ulønnet innsats for at arrangementet skal bli vellykket. I tillegg er det også mange fra andre kommuner som bidrar. Landbruk er hovednæring i Bjerkreim. I forhold til de øvrige Dalane-kommunene, er det landbruket som gjør Bjerkreim annerledes og særpreget. Den er en av landets største kommuner på sau og lam, og med stor aktivitet på melke- og griseproduksjon. Fordi landbruket er midt inne i en kraftig omlegging, vil også Bjerkreim forandres. Det har ikke vært vanlig at store familiebruk selges på det åpne markedet, men nå kan vi se at det skjer, også i Bjerkreim. Små bruk legges ned, større enheter etableres, samdrifter vokser fram. Det pågår en vesentlig strukturendring i landbruket. I landbrukets industridel skjer det også endringer. Diskusjonen om hvor det, eller de, framtidige meierier i Rogaland skal plasseres, er ikke ferdig. Det er ingen selvfølge at det er meieri på Vikeså om ti år. På det enkelte gardsbruk skjer det også endringer. Som vi tidligere har belyst, så er bondekona ikke lenger «bare» bondekone. Kvinnene vil ut i det øvrige arbeidsliv. Barna plasseres i barnehage, SFO, skole, forening og idrettslag. Bonden, som oftest en mann, får en mer ensom arbeidsdag hjemme på garden. Der mekaniseres og forenkles det etter beste evne. Livet som bonde er i sterk forandring. Det er kanskje ikke lenge før bonden tar en rask tur på kebabsjappa i lunsjen og får seg en drøs med sine kolleger. Det kan han gjøre mens kyrne finner melkemaskinen selv, og datamaskinen sørger for fôring av grisene. Da er sauehold flott. Selv om det også her skjer store endringer, så bærer sauenæringen mye tradisjoner. Avl, kåring, sanking, klypping, matlaging og mye mer. Interesse og kultur betyr kanskje mer enn økonomi på dette området, og i Bjerkreim har de visst å ta vare på, og utvikle dette. Blant annet derfor er Bjerkreimsmarken så ekte. Det er mer enn en samling av ballongselgere og reisende i t-skjorter. Det er bygdas egen sjel som kommer fram. Det er ekte interesse og faglige diskusjoner blant de mange som strømmer til Vikeså for å gå på marken. For å få dette store arrangementet til år etter år, stiller bjerkreimsbuen villig opp. De gleder seg til, og over, marken. De vet også at Bjerkreimsmarken som regel gir et godt overskudd. Dette blir i neste omgang brukt til lag, foreninger og anlegg i kommunen. I mange år har dette vært en viktig inntektskilde som har støttet opp om ulike aktiviteter.Mer enn noe annet viser Bjerkreimsmarken hva som er det gode liv i denne viktige landbrukskommunen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE