Landbruket på offensiven

De to bondelagene i Eigersund inviterte seg selv til møte med formannskapet i sist uke. Det var en vellykket strategi for å understreke næringens betydning for kommunen. Eigersund er landets tredje største sauekommune, var budskapet. Bare Voss har flere sauebønder her i landet, og Eigersund har dessuten flere gardsbruk enn Bjerkreim. Medlemmene i formannskapet ga uttrykk for at de var overrasket over opplysningene. Bondelagsleder Torbjørn Birkeland tror Bjerkreim har befestet sin stilling som jordbrukskommune på grunn av god markedsføring. Birkeland mener landbruket i Eigersund, ut fra sin betydning, bør få større oppmerksomhet og gjennomslag i politiske fora.Birkeland har utvilsomt rett i at Bjerkreim får større oppmerksomhet, men det er ikke uten grunn. I Bjerkreim er landbruksnæringen totalt dominerende. En kommune med  2.400 innbyggere og 225 bruk, og der Senterpartiet en periode hadde rent flertall i kommunestyret, oppfattes med rette som den største landbrukskommunen i Dalane. Bjerkreimsmarken, og fagmiljøet rundt sauedrift, er med på å gi Bjerkreim en status som ingen kan rokke ved. Om bondelagene i Egersund og på Helleland har ambisjoner om å frata Bjerkreim rangen som regionens fremste landsbrukskommune, så er det spill av tid og krefter. Det er realitetene, og ikke god markedsføring, som har gitt Bjerkreim denne posisjonen.Men bondelagenes fremstøt overfor politikere og media var like fullt en nyttig påminning om at landbruket er en viktig næring for hele regionen. Tross mange års skremselspropagada om urimelige rammevilkår, så har regionen et betydelig antall gårdsbruk. Gårdene er jevnt over små, men Dalane har et aktivt og levende jordbruk. Og det er bra at bondelaget velger en mer positiv holdning og peker på mulighetene og ikke problemene i næringen. Det er nye toner fra næringen og de hilses velkommen.Svartmaling er ingen god strategi for å få sympati. Det vet for eksempel Kværner Egersund en hel del om. Etter en lang periode der klubb og ledelse sto sammen om  å svartmale rammevilkårene for verftene langs kysten, var en forundret over at det var så vanskelig å få lærlinger da oppgangen kom. Bondelaget bør ikke gå i samme fella. Om det fokuseres på mulighetene og det faktum at Dalane er godt egnet for sauehold og at næringen er sterk og livskraftig, så kan det skapes resultater til beste for næringen og regionen. Og det kan man gjøre i Eigersund uten å forsøke å redusere Bjerkreims betydning.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE