Lang prosess med positivt utfall

Det har vært en lang prosess for å få på plass godkjenningen av en grensekontrollstasjon for fiskemel og -olje i Ryttervik. Papirmølla maler tydeligvis veldig langsomt når en søknad skal gjennom så vel norske som internasjonale instanser. Søknaden fra Welcon ble sendt for over to år siden. Nå tyder alt på at godkjenningen kommer i løpet av neste måned.I mellomtida har Welcon-ledelsen ventet på et svar som ville gitt bedriften flere bein å stå på så lenge stoppen i tobisfisket har begrenset råstofftilgangen. 11 ukers drift er altfor lite til å holde forsvarlig drift i Norges mest moderne fiskemelfabrikk. Riktignok fikk anlegget på Grønehaugen gode tilførsler av råstoff i den mest hektiske sesongen i vår. Hele 140.000 tonn ble landet på anlegget. Men det er med utsikter til bedre kapasitetsutnyttelse at Welcon-ledelsen, forståelig nok, har valgt å flytte denne fabrikken til Irland. Da vil den bli liggende nærmere de store kolmulefeltene vest i havet. Om alt går etter planen, blir kolmulesesongen 2008 den siste med produksjon på Søra Eigerøy.Welcon ser imidlertid potensialet til å beholde et anlegg i Eigersund. Når Grønehaugen-utstyret tas ned og fraktes til Londonderry, flyttes de ansatte over sundet til tidligere Ryttervik Fabrikker. Der er det meningen å produsere mel og fiskeolje på et nivå som er tilpasset den naturlige råstofftilgangen i framtida.Samtidig er det viktig med supplement til den ordinære driften. Det har Welcon-ledelsen innsett. Og med et anlegg med god silokapasitet er import av fiskeolje og -mel noe som kan være med på å holde aktiviteten oppe i perioder uten råstoff. Håpet var å være i gang med import av fiskemel og -olje tidlig i høst. Da ville bedriften hatt et godt alternativ i en del av året med laber aktivitet. Det meste var klart til import av mel og olje fra Sør-Amerika. Uten de nødvendige godkjenninger lot det seg ikke gjøre.Nå ser det imidlertid endelig ut til å gå i orden. Inspektører fra ESA ga positive signaler da de gikk gjennom anlegg og prosedyrer i slutten av august i år. Forhåpentligvis kommer den endelige godkjenningen fra Brüssel i løpet av neste måned. Det er dessverre litt for seint for Welcons del denne høsten. Om kolmulefisket slår til som det har gjort de seinere åra, vil bedriften basere deler av aktiviteten på egen melproduksjon. Men det betyr samtidig at alt er klart for import når kolmula forsvinner igjen neste vår. Det er uansett viktig for all havnerelatert virksomhet at Welcon har valgt å bli værende i Eigersund.Denne utsettelsen gir også Mattilsynet litt ekstra tid til å få på plass turnusplaner og ansette flere folk. Det antydes fem til sju nye stillinger for å kunne ha døgnkontinuerlig kontroll over importen. Det er positivt for så vel denne etaten som distriktet at det blir tilført ekstra ressurser til grensekontrollstasjonen i Ryttervik.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE