Ligningen på flyttefot

Det er nå bestemt at ligningen av etterskuddspliktige i Dalane skal legges til Sandnes. Da det i november ble kjent at skatteetaten jobbet med slike planer, var reaksjonene sterke. Revisorer og regnskapsfører var lite begeistret over det de opplevde som en svekkelse av et godt faglig miljø ved ligningskontoret i Eigersund. De sterkeste reaksjonene kom likevel fra politisk hold og fra næringslivet selv. Vedtaket om å flytte betyr dårligere service og økte kostnader.Fylkesskattesjefen mener at flyttingen vil gi besparelser. Samtidig som oppgavene flyttes, får ansatte i Dalane som har jobbet med ligningen av næringsdrivende, tilbud om å jobbe i Sandnes om de ønsker å opprettholde sin kompetanse. Det vil i så fall tappe Dalane ligningskontor for ytterligere ressurser. Kontoret i Dalane skal for øvrig få nye oppgaver. Det er meningen at ligning av landbruket på Jæren skal være med på å opprettholde arbeidsplassene i Dalane.Det er ikke på noen måte sannsynliggjort at verken kvaliteten på ligningen eller effektiviteten blir bedre av at oppgaver flyttes fra Dalane til Sandnes. Dessverre er det grunn til å tro at aktører i skatteetaten har en skjult dagsorden. Dette handler ikke om å få en mest effektiv utnyttelse av ressursene, men å posisjonere seg for fremtidige endringer som vil komme. Når oppgavene først er flyttet fra Dalane til Sandnes, vil det bli vanskelig å reversere prosessen.Da skatteetaten ble omorganisert for noen år siden, var det en hard kamp om grenser og oppgaver. Det ble adskillig hestehandel og det var ingen selvfølge at Dalane skulle få sitt eget ligningskontor. Begrunnelsen for det var blant annet at man skulle utnytte spesialkompetansen som kontoret hadde innen næringsliv, og da spesielt innen fiskerisektoren. Nå smuldres denne kompetansen opp, og det blir lettere å gjøre mer fundamentale endringer. Slaget om å beholde ligningen av næringslivet er tapt. Det er beklagelig. Og det paradoksale er at den datakompetansen som skatteetaten allerede bruker, gjør det lettere enn noen gang å opprettholde arbeidsplasser og tilbud i distriktene. I stedet øker sentraliseringspresset.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE