Løft for kulturen

Kulturen i Dalane har små kår. Når politikerne skal gjøre sine kutt i en skrantende kommuneøkonomi, er det som regel kultursektoren det går hardest ut over. Da er det godt at det finnes andre måter å finansiere kulturformål på. Det har vi sett to gode eksempler på i Dalane i det siste.I Sokndal er det kommunen som ser mulighet i egne midler. Der har de tjent gode penger på sitt «kraftfond». Salget av kraftandeler er tydelig plassert klokt. Verdien har steget kraftig. Det har fått kreative kommunepolitikere til å avsette 15 prosent av overskuddet i et eget kulturfond. Om den positive utviklingen fortsetter, kan fondet ved neste årsskifte passere millionen.Sokndal er den kommunen i Dalane som bruker minst på kultur, bare 683 kroner av netto driftsbudsjett per innbygger går til kulturformål. Derfor er det positivt at et slikt fond blir opprettet. Men det må ikke bli ei sovepute for politikerne. Ambisjonene bør være å øke de ordinære avsetningene til denne sektoren. Da blir kulturfondet det det er ment som, et bidrag til utviklingen av et enda bredere og bedre kulturtilbud i kommunen. Noe av hensikten er å favne vidt, mener rådmannen. Det er et godt utgangspunkt.  Mens Sokndal satser på kulturen med egne midler, samarbeider Lund kommune med NorDan. Det samarbeidet er garantert med på å gi kultursektoren i Lund et solid oppsving. NorDan har i alle år vært opptatt av å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Vindusgiganten har hatt gode resultater de seinere åra. Det har resultert i et mer formalisert samarbeid med kommunen. Tidligere i sommer bestemte bedriften seg for å gi et større beløp til kultur- og trivselstiltak. Første tildeling ble nylig gjort. Den sørger blant annet for at Lund kino kan oppgraderes til å møte ei digital framtid. Konkurransen med andre media er stor. Derfor gjelder det å ha et utstyr som gjør det mulig å ta opp kampen, slik at kommunen fortsatt kan ha et kinotilbud til sine innbyggere. Det bør bli mulig nå.NorDan-ledelsen viser på denne måten at de er opptatt av lokalsamfunnet. De har skjønt hvor viktig det er at de ansatte også har har gode tilbud på fritida. Trivsel gir overskudd, også i jobbsammenheng. Dessuten er mange jobbsøkere opptatt av hvilke fritidstilbud som finnes, om de skal etablere seg på et nytt sted. Det ligger trolig også i bedriftens strategi med slike bidrag til kulturlivet i Lund.De andre dalanekommunene har også sine hjørnesteinsbedrifter. Men de har ikke samme lokale tilhørighet som NorDan. Derfor blir også de lokale bidragene av mer beskjeden art. Det dreier seg mer om ordinær sponsing til forenings- og idrettslivet. Dette er selvsagt viktige bidrag for å holde den delen av kulturlivet i gang. Men det er langt fra i samme grad som det vi nå ser NorDan gjør for å gi kulturen i Lund et nødvendig løft, eller den muligheten kraftfondet nå blir for Sokndal.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE