Lokal kraft

Denne uka er det sendt offentlige kunngjøringer om to utbygginger av kraftverk i Dalane. Det gjelder Frøytlog kraftverk i Sokndal som skal bygges av Dalane Kraft AS og Ueland kraftverk i Lund som skal bygges av Ueland Kraft AS. Disse to kraftverkene regner med å produsere til sammen 19 gigawattimer (GWh) i året, fordelt med 15 GWh på Frøytlog og 4 GWh på Ueland.En middels husstand, med et middels hus, og med en bevisst holdning til strømpriser og miljø, bruker omkring 20.000 kWh per år. Hvis vi bruker det som grunnlag, vil de to nye kraftverkene dekke behovet for energi til 950 boliger. Dersom vi antar at det i gjennomsnitt bor tre personer i hver bolig, vil det dekke hjemmebehovet for energi for 2.850 personer. Det er mer enn 12 prosent av Dalanes befolkning.Nå vet vi at energibruken i private hjem bare er en liten del av det totale forbruket. I tillegg trenger vi energi til arbeidsplasser, offentlige bygninger, skoler, gatelys og mye, mye mer. Likevel er det viktig å merke seg at det finnes gode, lokale energiressurser som kan utnyttes, forhåpentligvis uten at det belaster miljøet i for stor grad. Med dagens strømpriser, og med store, globale og lokale miljøutfordringer, ligger det til rette for bygging av flere mindre kraftverk i Dalane, samt oppgradering av gamle kraftverk. Vi tror det er betydelige gevinster å hente på disse. Grunneiere og utbyggere kan få interessante og nyttige tilleggsinntekter. I noen tilfeller vil dette være kjærkomne inntekter for gardbrukere som har behov for alternativer. Utbyggingen skaper aktivitet i anleggsperioden. Det blir en økt tilgang på fornybar, ikke-forurensende energi.Hvert prosjekt må selvfølgelig vurderes for seg med hensyn til økonomi, miljø og andre faktorer. Det er gode, veletablerte rutiner og prosedyrer for dette, så vi stoler på at det blir gjort på en god måte. Vi må forvente at det kan oppstå interessemotsetninger omkring enkelte prosjekter. Det har vi allerede sett i noen tilfeller i Dalane. Det må ikke forhindre at det arbeides videre med nye muligheter. Ufattelig tristTo dødsulykker på samme veistrekning i løpet av få dager har gjort et sterkt inntrykk på mange i Dalane. Vi vet ikke hvordan eller hvorfor disse ulykkene skjedde, men vi håper at det er mulig å finne det ut gjennom den etterforskingen som gjøres.Den aktuelle veistrekningen på Slettebø i Eigersund er en av de beste i hele regionen. Likevel skjer dette. Det er neppe fartsgrensene som er problemet. Det er vanskelig å si om noe kan gjøres for å redusere ulykkesrisikoen her, og på andre veier. Vi håper at det finnes tiltak og midler som kan gjøre denne og andre veier tryggere.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE