Look to Stavanger

Stavanger kommune er et godt eksempel på en kommune som de siste årene har turt å ta dristige grep og fått til mye spennende. Stavanger 2008, uansett hva man måtte mene om det europeiske kulturåret, er bare ett av mange prosjekter som fremstod som stormannsgalskap da ideen første gang ble lansert. Men likevel maktet Stavanger og ordfører Leif Johan Sevland (H) å få prosjektet og få gjennomført kulturåret, sogar med gode karakterer. Stavanger har også tatt grep og fått etablert en internasjonal storhavn i Risavika i Tananger utenfor Stavanger. Dette prosjektet begynte rett og slett med at noen politikere definerte en visjon og et behov. Og deretter gjorde de det bare. Resten er historie. Det samme er Matens Hus og satsingen på Stavanger som et kulinarisk kompetansesenter i Norge, med Gladmatfestivalen og andre understøttende tiltak som sammen løfter fram byen på en forbilledlig måte. Hvorfor så mye ros av Stavanger på lederplass i Dalane Tidende? Jo, fordi vi mener Dalane og lokale krefter har mye å lære av den djervheten og litt unorske tilnærmingen som ordfører Leif Johan Sevland er eksponent for. Vi vil nesten foreslå at lokale ordførere og politikere i Dalane drar på kurs til Stavanger, for å lære hvordan kommunen der arbeider. Men mest av alt handler det om at Sevland har turd å være en litt kontroversiell bjellesau, en som tør og satser der andre nøler og grubler. Slikt blir det ofte gode resultater av. Men det gir også høyere risiko. Det er en del av pakken. Og politikere er som kjent ikke veldig glade i risiko. Ett eksempel på dette, er den medieoppmerksomheten Stavanger og Sevland nå får, gjennom Aftenbladets oppslag i går om at Stavanger kommune bruker minst dobbelt så mye på representasjonskostnader per innbygger som tilfellet er i Sandnes, Trondheim og Oslo. Men trolig har det vært vel anvendte penger. Dette er penger som åpner dører, og skaper resultater. Blant annet i spørsmålet om utviklingen av Egersund havn og bedre næringssamarbeid i distriktet burde Eigersund kommune og Dalane ha ett og annet å lære av Stavanger. Kanskje burde Eigersund kommune løfte forvaltningen av havneområdet over i et utviklingsfokusert selskap, der også privat kapital slipper til og der kommunale interesser er med og formulerer framtidsvisjonen om hva slags næringsgrunnlag havnevirksomheten skal ha i framtiden. Kanskje det kan føre til at byutviklingshensyn blir bedre balansert i forhold til næringslivets behov. Vi vet ikke. Men vi vet i alle fall at Risavika havn er organisert som et selskap der private interesser har aksjemajoritet. Da tror vi at den samme modellen også kan fungere her. Utfordringen er selvsagt knyttet til at det kommersielle grunnlaget for et tilsvarende initiativ i Egersund trolig er noe dårligere enn hva tilfellet er og var i Risavika. Men du får ikke til noe dersom det ikke er noen som tør å prøve.  Det er avgjørende viktig at man får rekruttert de riktige personene inn i en eventuell selskapskonstruksjon. Modellen er anvendelig i mange sammenhenger, fordi det bare er å erkjenne at de beste løsningene ofte finnes der kommunens behov tangerer næringslivets behov. Og da kan det kanskje være en god løsning at man også formelt sett velger å samarbeide, på forpliktende vis. Men noen må ta det første skrittet.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE