Lund-rådmannen rører ikke eiendomsskatten

BETENKT RÅDMANN: Hvis ikke noe blir gjort, styrer Lund kommune i realiteten mot underskudd de neste åra. Politikerne har tidligere signalisert at eiendomsskatten ikke skal økes. Det har rådmann Ståle Kongsvik tatt hensyn til i sitt forslag til budsjett og økonomiplan. FOTO: Sylvie A. Skadberg

Lund-rådmann Ståle Kongsvik går ikke inn for å øke satsen på eiendomsskatten, til tross for at kommunen i realiteten styrer mot underskudd de neste åra.

Tekst:

Publisert:

dalane-tidende.no
Dalane Tidende

Rådmannen presenterte torsdag kveld sitt forslag til budsjett og økonomiplan. Han har ikke funnet rom for noen nye tiltak på driftsbudsjettet.

Får inntekter fra vindkraft

Lund kommune har i dag eiendomsskatt på 2 promille. Det gir kommunen årlige inntekter på cirka 5,5 millioner kroner. Rådmannen viderefører denne satsen i sitt budsjettforslag. Kongsvik legger også til grunn at kommunens inntekter vil øke med cirka 1 million kroner takket være eiendomsskatt på vindmøller.

Rådmannen vil samtidig gjøre noe med utgiftssida i budsjettet og foreslår at de ulikene etatene sine rammer skal reduseres med 1 prosent neste år. For sentraladministrasjonen utgjør det 178.000 kroner, for oppvekst- og kulturetaten 1,1 millioner, for helse og omsorg 1 million og for plan, næring og miljø 315.000 kroner.

Les også: Foreslår å øke eiendomsskatten

Går mot underskudd

Rådmannen foreslår ikke nye tiltak i sitt forslag. Det har sammenheng med at de neste åra ser ut til å bli krevende for Lund kommune. Dersom 2018-drifta videreføres, vil kommunen i 2019 få et underskudd på 1,03 millioner kroner. I 2020 blir underskuddet på 2,3 millioner, mens det i 2021 er oppe i 4,4 millioner kroner, påpeker rådmannen i forslaget til budsjett og økonomiplan.

Lund kommune får ikke dekket inn den generelle prisstigningen gjennom statsbudsjettet. Det har gjort arbeidet til budsjettarbeidet ekstra krevende, melder rådmannen, som også har fulgt signalene fra politikerne, som har gitt uttrykk for at de ønsket å få presentert et budsjett uten økning i eiendomsskatten.

— Ikke bærekraftig

Rådmannen har foreløpig valgt å vise inndekning ved bruk av disposisjonsfond. Fondet er i dag på 17,6 millioner kroner. Skal fondet brukes til å dekke underskuddet de neste åra, slik rådmannen altså foreslår, vil det ved utgangen av 2021 være redusert til 9 millioner kroner. Det er ikke en bærekraftig økonomisk utvikling, fastslår rådmannen, som i stedet peker på alternativer.

Økning av eiendomsskatten er en mulighet. En økning fra 2 til 3 promille vil gi kommunen cirka 3,3 millioner kroner i økte inntekter i året.

— Arbeidet med å balansere økonomien for resten av planperioden vil ha høy prioritet i 2018, signaliserer rådmannen.

La fram alternativ

Politikerne har også fått på bordet et alternativt forslag til budsjett. Her videreføres dagens driftsnivå, samtidig som det er foreslått en del nye tiltak. I det alternative budsjettet er eiendomsskatten økt fra 2 til 3 promille.

Etatene har meldt inn ønsker og behov for driftstiltak i 2018 på til sammen 13,2 millioner kroner. Rådmannen har som nevnt ikke funnet rom for å legge noen av disse tiltakene inn i sitt anbefalte budsjettforslag.

Lund-rådmannen foreslår å investere for 23,8 millioner kroner (brutto) neste år. Av dette er 6,2 millioner innenfor vann- og avløpssektoren. Det skal investeres 700.000 kroner innenfor ansvarsområdet til sentraladministrasjonen, 11,1 i oppvekst- og kulturetaten, 1,1 i helse- og omsorgsetaten og 4,8 innenfor ansvarsområdet til plan, næring og miljø. Det er i all hovedsak snakk om mindre tiltak.

Siste nytt i Nyheter

Klubbhuset reiser seg
ANNONSE
Bjerkreim kan tape 1,4 millioner i eiendomsskatt
 
Friluftskurs for ferskinger
Skal bli enklere å søke om bredbåndstøtte
Skrinlegger ikke sjødeponi, foreløpig
 

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE