Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

God omsorg i Lund

 God omsorg i Lund

MAT OG STELL: Deltakerne i brukerundersøkelsen ble bedt å rangere hvor godt fornøyde de er med alt fra mat, personalets behandling, medbestemmelse, oppfølging av lege, trivsel og aktivitetstilbud. – Undersøkelsen driver oss til å bli enda bedre, sier Trond A. Skjæveland, kommunalsjef for helse og omsorg i Lund FOTO: Sylvie A. Skadberg

Brukerne av Lund kommunes omsorgstjenester har lite å klage på.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.03.2014 kl 21:09

I november 2013 gjennomførte Lund kommune en kartlegging blant pårørende til kommunens sjukehjemsbeboere og brukere av hjemmetjenesten. Resultatene av undersøkelsen er stort sett svært oppløftende lesning.

Pårørende er fornøyde
20 pårørende til langtidsbeboere ved Lund omsorgsenter mottok spørreskjemaet. 13 svarte.

– De pårørende ble bedt om å rangere kvaliteten på tjenesten på en skala fra én til fire, der én er dårligst og fire best. Da vi gjennomførte den samme undersøkelsen i 2010, ble den sammenlagte scoren 3,5. Dette hadde steget til 3,7 i 2013. Det er vi veldig godt fornøyd med. Resultatene viser at de grepene vi har gjort, har nyttet, forteller Trond A. Skjæveland, kommunalsjef for helse og omsorg i Lund. Han presenterte torsdag resultatene for kommunestyret.

Punktet "beboers mulighet for medvirkning" steg fra 2,8 i 2010 til 3,5 i 2013-undersøkelsen.

– Dette forteller oss at vi åpenbart har blitt bedre til å lytte til beboernes meninger og ønsker. Et ønske om at vi stadig skal bli bedre, er jo også nettopp derfor vi gjennomfører denne typen undersøkelser, sier Skjæveland.

Behandles med respekt
59 hjemmeboende brukere av kommunale omsorgstjenester besvarte også undersøkelsen.

– Når det gjelder spørsmål om respektfull behandling, scorer Lund kommune 3,9 av fire mulige poeng. Det er aldeles vidunderlige resultater. Vi kan nesten ikke bli bedre. Også i brukernes samlede vurdering av hvor fornøyde de er med tjenesten, scorer vi 3,9 poeng. Årsaken til de gode resultatene tror jeg henger sammen med at vi er tett på brukerne våre i Lund. Det er en liten kommune, og vi kjenner hverandre godt og har god oversikt over den enkeltes behov, sier Skjæveland.

Tydeligere beskjed
Undersøkelsen viste imidlertid at brukerne i hjemmetjenesten ikke synes kommunen er god nok til å gi beskjed når en avtale endres på.

– Hvis vi har sagt at vi kommer klokka ni, men først rekker fram til klokka ti, så skaper det irritasjon. Det skjønner jeg godt. På dette punktet må vi bli bedre. Årsaken til at vi ikke har vært gode nok til å gi beskjed, henger trolig sammen med innføringen av samhandlingsreformen. Vi har fått mange flere oppdrag, deriblant flere hasteutrykninger. Men vi må bli bedre til å gi beskjed. Dette skal vi jobbe mer med, sier Trond A. Skjæveland.

Nøkkelord

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!