Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Protesterer på riveplaner

Protesterer på riveplaner

IKKE VERDT Å TA VARE PÅ?: Torsdag tar kommunestyret i Lund stilling til om de ønsker huset i Moiveien 7 revet. FOTO: Sylvie A. Skadberg

Jacobsenhuset i Moiveien 7 har stått for salg i ett år. Ingen vil kjøpe huset. Nå foreslås det revet.

Tekst:

Publisert:

Lund kommune ga selv Jacobsenhuset vernestatus B, som betyr at det er verneverdig, i kulturminneplanen som ble vedtatt i år 2000.

Det kommunaleide huset lider imidlertid under manglende vedlikehold.

Lund kirkekontor var den siste offentlige instansen som holdt til på adressen. Men husets dårlige forfatning med lekkasjer, dårlig lukt, skjeve gulv, manglende ventilasjon og manglende universell utforming, gjorde at kirkekontoret flyttet ut i august 2012. Senere samme høst ble huset, som er regulert til forretningsformål, lagt ut for salg. Ingen interessenter har meldt seg.

Huset er bygget omkring 1880 og har i gammel tid vært brukt til butikk og i sin tid også som kontorlokaler for Gursli Molybdengruver Co.

Avstanden mellom Jacobsenhuset og rådhuset er bare 1,3 meter. Dette har vanskeliggjort et godt vedlikehold. Da rådhuset ble oppført i 1998, var det også en forutsetning at Jacobsenhuset skulle rives av brannvernmessige hensyn. Dersom huset skal bevares, må det settes opp et brannteknisk skille mellom de to bygningene, eventuelt må det monteres fasadesprinkelanlegg på begge byggene. Brannsikring vil trolig koste i størrelsesorden 200.000 kroner, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til Lund kommunestyre.

Torsdag tar kommunestyret stilling til om huset skal rives.

I 2009 utarbeidet konsulentfirmaet Arentz & Kjellesvik en rapport som konkluderte med at det vil koste om lag 2,4 millioner kroner å renovere huset slik at det tilfredsstiller dagens miljø- og utformingskrav til kontor- og næringslokaler.

Dersom huset skal selges til boligformål, vil det kreve en reguleringsendring. Det står også et parkeringsproblem i veien for en eventuell reguleringsendring. Eieren av Moiveien 5, en naboeiendom som ikke selv har parkeringsmuligheter på egen tomt, benytter i dag parkeringsplassen ved Jacobsenhuset. En reguleringsendring vil føre til at det blir for få parkeringsplasser i gata.

Per Chr. Salvesen ved Lund Bygdemuseum og Kulturbank protesterer mot riveplanene.

– Jeg mener at det er ingen gode grunner til å rive dette huset. Med mindre man mener at alle gamle hus i Lund som lider av slett vedlikehold, skal rives. Da blir det ikke stående mye igjen i denne kommunen, skriver han i sin uttalelse.
Salvesen kjenner godt til husets historie og minner om at Jacobsenhuset var det første huset med ordentlig butikk i Moi sentrum. Huset er bygget i sveitserstil, og mange arkitektoniske detaljer er bevart, eller kan lett gjenskapes.
Settes i stand
Salvesen, som også er medlem i diplomhuskomiteen i Fortidsminneforeningen i Rogaland, foreslår at huset tilbakeføres til slik det en gang var.

– De 200.000 kronene som ble satt av til vedlikehold til huset for et par år siden, er en god begynnelse. Innvendig tror han at lag og foreninger kan være villige til å gjøre dugnad mot at de får bruke huset som møtelokaler. Han foreslår også at kunst, som bygdemuseet nå har stående på lager, kan henges opp i husets første etasje.

Salvesen mener det vil være utålelig at huset rives.

Nøkkelord

Se bildet større

SKJEVT: Kirkekontoret flyttet ut av Moiveien 7 i 2012. Siden har huset stått tomt. Sokneprest Knut Svennig har i dag fått en mye rettere gulv i nye lokaler. (arkivfoto) FOTO: Sylvie A. Skadberg

Nyheter fra andre aviser

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!