Lytt til kjentfolk

Flere alvorlige ulykker i distriktet den siste tida har fått Statens vegvesen til å reagere. Et mulig tiltak er å sette ned hastigheten på E39 mellom Krossmoen og Vikeså fra 90 til 80 kilometer i timen. En ytterligere reduksjon kan visstnok også bli aktuell på et seinere tidspunkt.Målet er selvsagt å få ned ulykkestallene. Men før slike tiltak blir satt i verk, bør myndighetene ta en nøye gjennomgang der flere faktorer må diskuteres. Det er viktig å ikke bare ta utgangspunkt i strekninger med ulykkestall over gjennomsnittet. Det kan bli for tilfeldig når fartsgrensene på de mest ulykkesbelastede veistrekningene skal settes. Selvsagt kan veistandarden ha en viss betydning, men den forteller ikke nødvendigvis alt om årsaken(e). Selv om vi ikke kjenner årsakene til de tragiske dødsulykkene vi har opplevd i Dalane de siste ukene, er det vanskelig å se at de skyldes veistandarden. Både E39 og Slettebø er noen av de beste veiene vi har her i distriktet. En som har talt mot å sette ned hastigheten på E39, er lensmann og politistasjonssjef Henry Tendenes. Han bør definitivt tas med på råd. For Tendenes bør vite hva han snakker om, både som fagmann og privatperson. Tendenes kjenner E39 mellom Ålgård og Egersund bedre enn de fleste, siden han nesten daglig kjører denne veien for å komme på arbeid i Egersund.For noen år siden hadde vi samme problemstilling på en annen del av E39, strekningen mellom Vikeså og Ålgård. En del ulykker gjorde at forslaget om fartsgrense på 70 kilometer over Storrsheia ble lansert. Da kom tidligere Bjerkeims-lensmann Reidar Idsø på banen. Han hadde studert bakgrunnen for ulykkene. At noen sovner bak rattet, eller kjører uforholdsmessig fort og uforsvarlig, kan ikke skyldes veistandarden hevdet Idsø - og ble hørt. Det bør også Tendenes bli.Fartsgrensene må være forståelige for trafikantene. Flere steder opplever vi at høyeste lovlige hastighet på de beste hovedveiene er 70 kilometer i timen, mens man har lov å kjøre 80 på smale skogsveier. Forstå det den som kan. Det er viktig at det er noenlunde samsvar mellom veistandard og fartsgrense.Mye dreier seg også om atferden og holdningen til den enkelte trafikant. Og da tenker vi generelt uten tanke på de siste ulykkene som vi foreløpig ikke kjenner årsaken til. Men om vi følger trafikkreglene og tar hensyn til så vel andre trafikanter som kjøreforhold og egne kjøreferdigheter og form, vil vi trolig oppnå en positiv effekt. Stress er også en faktor som kan føre til trafikkulykker. Og det skal ikke mer enn et cd-skift til før bilen er over i feil kjørebane. Hvem har ikke opplevd det, men heldigvis uten at noe alvorlig har skjedd?Samtidig må også myndighetene hele tida forsøke å oppgradere standarden på de viktigste gjennomfartsårene - i det minste. Midtdeler har vært nevnt blant annet på E39. Det er et tiltak å tenke på, og som har vært effektivt andre steder i landet. Det er uansett positivt at veimyndighetene er opptatt av problematikken. Det kan bety at mer midler blir avsatt til utbedring av veinettet. Da har vi i hvert fall tatt et skritt i riktig retning.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE