Må behandles med verdighet

Det har vært mye oppmerksomhet rundt utenlandske arbeidssøkere og innkvarteringsforhold i Egersund de to siste ukene. Før pinse satte NRK Rogaland søkelyset på arbeidssøkere som bodde dels i en container og dels i en kollisjonsskadet bil i Egersund. Dalane Tidende har fulgt opp saken ytterligere, for å vise hvordan arbeidsinnvandrere bor og behandles her i distriktet i 2009. Saken byr på mange dilemmaer. Det er ikke lett å gardere seg mot slike forhold. Noen velger å søke lykken, og velger selv å bo under kummerlige forhold for å spare penger. Men det er noen underliggende årsaksforhold som er viktige å sette fokus på. Og det er bruken av billig og ofte svart arbeidskraft. Mange av arbeidssøkerne kommer fra mindre velstående land og er villige til å jobbe for nesten enhver timelønn. Ved å utnytte den desperasjonen som slike arbeidssøkere ofte bærer med seg, blir man faktisk medansvarlig for at det skapes uverdige forhold i eget lokalmiljø. I tillegg utnytter man andre menneskers nød til egen fortjeneste. Fagbevegelsen har engasjert seg sterkt for i alle fall å sikre arbeidsinnvandrere og gjestearbeidere minimumslønn på de ulike tariffområdene. Selvsagt har dette elementer i seg av å beskytte egne medlemmer og deres arbeidsplasser. Men det viktigste elementet er å unngå sosial dumping, og der folk får arbeidsvilkår som er under enhver kritikk. Vi vet ikke om dette har funnet sted i de sakene som er avdekket her i distriktet. Men de arbeidssøkerne som Dalane Tidende intervjuet, fortalte at de hadde hatt noen oppdrag. Betingelsene er imidlertid ikke kjent. Det kan godt være at alt er i den beste orden, og at de som benyttet seg av arbeidskraften, betalte en god lønn og fulgte regelverket. Men det er en betydelig grunn til å mistenke at veldig mange i en tilsvarende situasjon vil kunne la seg friste til å utnytte tilgangen til en usedvanlig billig - og etter norske forhold nesten gratis - arbeidskraft. Men da kan folk havne i en situasjon der man gjør seg skyldig i både etiske og juridiske overtramp. I tillegg vil man indirekte medvirke til at de uverdige boforholdene som ble avdekket i Egersund før pinse, kanskje øker i omfang. Dette vil på sin side også kunne medføre at kriminalitetsbildet endrer seg til det verre. Uten at vi har noe ønske om å stigmatisere noen, så finnes det mange eksempler på arbeidssøkere fra land som for eksempel Litauen og Polen som også har vært innblandet i vinningsforbrytelser. Slikt kan aldri rettferdiggjøres, men årsakssammenhengene er ofte sammensatte. Men dersom de som kommer hit til landet, får skikkelig lønn når de får arbeid, vil dette kunne motvirke fristelsen til å begå vinningsforbrytelser. Det er prisverdig at Eigersund kommune i denne saken reagerte kontant og umiddelbart engasjerte seg i forhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser. Containerne der de to bulgarerne bodde i knappe to uker, kreves nå fjernet. I tillegg har politiet vært ute og foretatt undersøkelser. Det viser at både kommune og ordensmakten er på banen. Men det er ikke bare de som har ansvar i denne saken. Det har alle og enhver av oss.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE