Magnhild Meltveit Kleppa

Vi skal ikke snakke om ekteskap og partnerskap for homofile. Magnhild Meltveit Kleppa er kommunal- og regionalminister i den norske regjeringen. Ministeren har også ansvar for å følge med på kommunenes økonomiske situasjon. Og det er der vi bor alle sammen, i kommunene. Vi er avhengige av et tilfredsstillende servicenivå fra og i hver våre kommuner. For at vi skal få det, må kommunene ha tilstrekkelige inntekter. De må i tillegg forvaltes godt. Det skjer ikke alltid. Det har den såkalte Terra-skandalen vist. Den er heldigvis et unntak og et trist eksempel på kollektiv dumskap.I Eigersund har den nye eiendomsskatten skapt bred debatt. Det er sunt. I de fleste kommuner er det innført eiendomsskatt, men ikke i alle. Dessuten er systemene for beregning av eiendomsskatt og hvem som omfattes av den, veldig forskjellige fra kommune til kommune. Det finnes ikke felles nasjonale regler for taksering av eiendommer og beregning av grunnlaget for eiendomsskatt. Det finnes et lovgrunnlag som begrenser taksten til markedsverdi, og det er fastsatt hvor stor skattesats som maksimalt kan benyttes. I praksis finnes det mange, svært mange varianter for beregning av denne omstridte skatten.Det logiske ville etter vårt syn være å bli kvitt begrepet eiendomsskatt. La den bli erstattet av kommuneskatt. Kommuneskatten bør være en inntektskilde som kommunene, innenfor klare rammer og regler, kan skrive ut for å dekke kostnadene ved investeringer og drift, altså for de tjenester innbyggerne gjennom sine valgte politikere ønsker å ha, og tjenester kommunene ved lov er pålagt å ha. Om en del av kommunenes inntekter skal knyttes til eiendom, bør det gjøres likt over hele landet, og med enkle, forutsigbare regler og satser.Dette er noe regjeringen bør gjøre noe med. Derfor oppfordrer vi Magnhild Meltveit Kleppa til å ta fatt i problemet. Det er en stor oppgave, men hvis ingen begynner å arbeide med den, blir det heller aldri gjort. Dagens form for eiendomsskatt har utspilt sin rolle.Hallgeir LangelandSVs raddis fra Rogaland, Hallgeir Langeland, er en av mange forkjempere for bybane i Stavanger. Det oppfattes som et godt og viktig miljøtiltak. Mange deler den oppfatningen.Det blir neppe aktuelt med bybaner i Dalane, men hvis Hallgeir Langeland eller andre trenger inspirasjon, kan de likevel komme hit. Det er nå så dype spor i veibanen mange steder i Dalane, at det snart kan kjøres trikk i gater og veier uten å legge skinner.Det er snart vår, og vi håper at veidekket blir forbedret både på riksveier, fylkesveier og kommunale veier. Forslaget til ny nasjonal veiplan er fremmet uten særlige ambisjoner om nybygging. Til gjengjeld er det uttalt at vedlikeholdet skal styrkes. Vi håper det arbeidet kan startes allerede i år.Riksvei 44 gjennom Dalane er en viktig ferdselsåre, og den er sterkt trafikkert. Den bærer på mange strekninger preg av at vedlikeholdet er forsømt. Det er på tide å gjøre noe med det.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE