Mas på veipenger

Trafikktellinger i Bjerkreim bekrefter det vi har ant lenge, trafikktettheten øker og mer gods fraktes landeveien. Ved Søylandskiosken passerer det 5.000 biler i døgnet. Av dette er hele 17 prosent tungtransport. Før Fjord Line startet opp, ble det gjort markedsundersøkelser om transportvarer. Konklusjonen var overraskende. Omkring 75 prosent av alt gods som ble fraktet mellom Kristiansand og Hirtshals, passerte Krossmoen. Siden den gang har trafikken økt betydelig, mens utbedringen av veiene ikke har holdt samme tempo.Veiene slites og vedlikeholdet forsømmes.Etter vedvarende press fra Lund kommune fikk Drangsdalen krabbefelt. Ordfører Kjell Erfjord kan en hel del om det politiske spillet som må til for å sikre seg veimidler. I tillegg kunne Erfjord slå i bordet med en dyster ulykkesstatistikk. Det var bare rett og rimelig at Drangsdalen ble prioritert i fjor.Bjerkreim har fått utbedring av E39 med krabbefelt i Vikesåbakkane med på veiplanen for 2006-2015. Det er et nåløye å passere, men dessverre ingen garanti for at prosjektet blir realisert. Da kommunestyret var samlet i sist uke, var konklusjonen klar; skal det bli krabbefelt, må det mer masing til. Og det er både ordfører og kommunestyrerepresentantene klar over. Det faktum at det i gjennomsnitt passerer én trailer opp Vikesåbakkane hvert annet minutt døgnet rundt viser klart behovet for å gjøre noe med veien. Det er ingen ting som tyder på at trafikken vil avta i årene som kommer, snarere tvert imot.Mye tyder på at Bjerkreim kan bli et trafikkknutepunkt i årene som kommer. Det jobbes med planer om å etablere en døgnbemannet terminal i kommunen der gods lastes om, og sjåførene kan få en matbit og hvile og bilene service. Det er nettopp analysene av den store trafikktettheten som har aktualisert disse planene. Det fraktes mer gods til og fra kontinentet. Snart kommer Color Line med sin nye rute, som ytterligere vil øke trafikken. Bjerkreim kommune har mange gode argument for å få mer veimidler, men argumenter alene holder ikke, det må ganske riktig som Marthon Skårland hevder, mer mas til.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE