Menigheter |i utvikling

Det går opp og ned, også i menighetslivet. En del yngre medlemmer i Egersund Misjonsforening i Egersund ønsker at det skal etableres en egen menighet med base i Misjonshuset. Det er aktive, kreative personer som står bak forslaget, og det er ingen grunn til å tvile på deres gode intensjoner. Om de når fram med sitt forslag, er for tidlig å si. Det er ingen selvfølge.Ett av argumentene for å danne en ny menighet, er at arbeidet i Egersund menighet og i Egersund kirke, etter deres oppfatning, ikke passer for familier, barn og unge. Her står de litt eldre, trauste mot de yngre som ønsker friskere former og et mer moderne uttrykk. Uavhengig av diskusjonen om ny menighet, er dette noe Egersund menighet bør ta på alvor. Hvis Egersund kirke i det lange løp skal være mer enn en flott gammel bygning, må kirka og menighetslivet gis et innhold som appellerer til dagens moderne mennesker. Det trenger ikke bety at kirka skal gi slipp på alle tradisjoner. Det bør gå an å arbeide etter en både-og-modell.Alle organisasjoner, også menigheter, har gode og mindre gode perioder. Også i pinsemenigheten i Sokndal har det vært tegn til splittelse mellom de «gamle» og de «unge». Der har det vært stor utskifting i ledelsen, og det ser ikke ut til at noen har fått «kallet» til å løfte menigheten til nye høyder ennå. Menighetslivet på Betania står likevel sterkt hos sokndølene.I Dalane ser vi altså noen menigheter i medgang og noen i motgang. Vi tror de som makter å fornye seg, vil stå sterkest i framtida.  Alkohol og forskningMye tyder på at det blir en innskjerping av skjenketidene for alkohol. Til og med liberalistene synes å innse at utvidede skjenketider, mange utsalgssteder og gamle norske drikke(u)vaner går dårlig sammen. Utsagnet «lett å få, lett å miste», om skjenkebevilgninger, har vist seg å være krevende å praktisere. Det er nok lettere å få bevilgning enn å miste den.Det er tilstrekklig kunnskap om virkningen av gjeldende skjenkeregler, inkludert skjenketider, til å forstå at ordningene har mange ulemper. Ulempene er ikke bare en privatsak. Når det er innført ordninger som har betydelige negative konsekvenser og skadevirkninger for samfunnet, er det et politisk ansvar å endre disse. Nå ser det ut til at det skal skje.I Rogaland er det gjennom mange år forsket på bruk av alkohol og rusmidler. En av landets fremste og mest anerkjente forskere på området har sine røtter i Dalane. Sverre Nesvåg har, som navnet tilsier, tilknytning til Sokndal. Han har et bedre grunnlag enn de fleste i Norge til å mene noe om rusbruk og effektene av det. Dersom beslutningstakere, politi, skjenkebestyrere, foreldre og andre involverte, ønsker et bredt og godt grunnlag for sine beslutninger, kan det være en idé å invitere Sverre Nesvåg til Dalane for å dele noe av sin kunnskap. Nesvåg er, så vidt vi vet, ingen puritaner. Han synes å ha et realistisk syn på fordeler og ulemper i alkoholpolitikken. Kanskje Dalanerådet skulle be Nesvåg ta en utvidet weekend i regionen?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE