Menigheter i vekst

Menigheten Evangeliehuset i Eigersund trenger mer plass. Den har behov for større lokaler, de ønsker å starte barnehage og det er vanskelige parkeringsforhold der de nå holder til, på Mosbekk i Egersund. Enkelte dager og kvelder er det mange mennesker samlet i menighetshusene på Mosbekk. Over gata fra Evangeliehuset ligger Misjonshuset. Også der er det stor aktivitet. Når det er møter i begge husene samtidig, er det lett å se at dette er viktig for mange mennesker, og at det kan bli trangt om plassen.Typisk for mange av menighetene i Dalane er at det legges ned mye arbeid og mye penger i å lage hensiktsmessige bygg med god innredning. Menighetshusene er en viktig arena for tro, sosial omgang og kultur. Få steder utenom kulturskolene, er det så mye sang, musikk og drama som der. Nylig var deth offentlig møte om Egersund havn. Møtet ble holdt i menigheten Samfundets lokaler i Årstaddalen i Egersund. Menigheten har i årenes løp utviklet et stort, flott anlegg. Skolen og kirken er utbygd og knyttet sammen med tidligere Rosenborg aldershjem. Det er bygget gymsal med tilhørende garderober og ikke minst et flott amfi, trolig distriktets fineste. Der har de ivrige medlemmene sørget for at det er et fantastisk lokale med komfortable sitteplasser til over 130 personer, med godt inneklima og teknisk anlegg for lyd og bildeframvisning. Lokalene er selvsagt laget for den voksende menighetens egne behov. Det er gledelig at det er gjort tilgjengelig i andre sammenhenger, og ikke minst er det imponerende å se hva som er skapt. Det finnes mange flere eksempler på at de lokale menighetene aktivt utvikles, og at de skaper åndelige og materielle verdier. Det finnes også eksempler på det motsatte, menigheter som forgubbes og som sliter med rekruttering og fornyelse. Det er trender og variasjoner på dette området også. Fellesskapet i menighetene er en sterk drivkraft når det er nødvendig med dugnadsarbeid eller innsamling av penger. I mange av menighetene betaler medlemmene sin «tiende», en ekstra «menighetsskatt», som går til drift og utvikling. Det blir mye penger av slikt, og det er lett å se at de brukes til både egen og allmenn nytte.De private skolene som drives i regi av lokale menigheter, blir holdt i god orden. Vedlikeholdet er på de fleste områder langt bedre enn på de offentlige skolene, og foreldreengasjementet er langt, langt sterkere. Det er både en fordel og en utfordring. Det er fint at det lages gode skoler, men det er uheldig hvis det blir store forskjeller. Dessuten kan det virke splittende når nabounger må gå på forskjellige skoler avhengig av foreldrenes menighetsvalg. Vi tror det problemet er i ferd med å reduseres, fordi private skoler er blitt mer vanlig, og fordi de lokale menighetene er blitt mer åpne og inviterende i forhold til resten av lokalsamfunnet. Vi håper det er en utvikling som forsterkes i tida framover.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE