Mette Tollefsen Skeie

 

Fargelegg mannsdominert miljøMette Tollefsen Skeie Alder: 36 årBur: I EgersundAktuell: Har blitt styremedlem i kjeda Varme & Bad, som første kvinne nokon gongMette Tollefsen Skeie er den første kvinna i styret i røyrleggjarkjeda Varme & Bad. Fire styreplassar skulle fyllast under årsmøtet på Gardermoen. Av fem kandidatar var Mette Tollefsen Skeie den som fekk flest stemmer. – Det var ei stor tillitserklæring, som eg er stolt over, seier ho. Ho blei dagleg leiar i familiebedrifta i Lindøyveien i Egersund for godt og vel to år sidan. Ennå er det så få kvinner i røyrleggjarbransjen at dei som er der, blir lagt merke til. – Det handlar om å kunna jobben og levera varene, anten ein er kvinne eller mann. Eg går ut i frå at eg er valt til styremedlem fordi eg har noko å fara med, og ikkje fordi eg er kvinne, seier ho. Ho har aldri vore redd for å seia kva ho meiner.– Eg har meint og styrt mykje, og eg har blitt lytta til. Det har nok blitt snappa opp i kjeda, seier ho. – Kva slags saker ønskjer du å løfta fram i styret?– Etter ei kjedesamanslåing har me nå blitt over 200 medlemsbedrifter. Ikkje alle har butikkar, men talet er på over 100. Eg synest det er viktig at me presenterer oss som ei kjede, slik at folk kjenner seg igjen. Eg ønskjer å løfta butikkane opp eit hakk. Og eg vil at me skal samla oss og gå i takt, seier ho. Som kvinne har ho registert at ho er meir opptatt av delikate butikkar enn dei fleste mannlege kollegene hennar. Mennene har ofte meir fokus på prisar og innkjøpsavtaler. – Begge delar er viktig. I styret kan me utfylla kvarandre, seier ho. Ho ser det òg som si oppgåve å fanga opp signal frå bedriftene i Sørvest-Norge og bringa desse inn til styret. – Kva skal du gjera i dag?– Først skal eg på jobb, og der skal eg planleggja eit møte i ei arbeidsgruppe eg har vore med i. Nå når eg går inn i styret, går eg ut av denne gruppa. Når eg kjem heim, skal eg kosa meg med ungane før eg skal på styremøte i Tollefsen om kvelden. – Kva gjer du for å halda helsa?– Eg er periodetrenar. Turgåinga går òg litt i periodar. Men eg er litt bevisst på kosthaldet. Eg et fornuftig, sunn kost. Men eg kunne vore endå flinkare. – Kva burde vore forbydt?– Eg synest generelt det er for mange forbod ute og går. Eg er prinsipielt imot forbod. Viss noko skulle vore forbydt, måtte det vore intoleranse. Det er trist med intolerante menneske. Eg er for å vera open, tolerant og positiv. – Kan du fortelja om eit dristig påfunn?– Eg har blitt utfordra til å tala i store forsamlingar eit par gonger. Det var ikkje noko eg "fann på", men det var utfordrande å gjera det. Elles var det ei utfordrande oppgåve å seia ja til denne jobben. – Eig du noko fint du har arva?– Nei, strengt tatt ikkje.– Har du eit helgeritual?– Det er kos med ein tur til byen på laurdagane for å sjå på folkelivet og ta seg ein kaffikopp. På sundagane synest eg det er viktig å finna på noko med mann og barn, men det kan godt vera i enkle former. Av og til er det godt å ikkje ha så mykje på agendaen, òg. – Trivst du ved datamaskinen?– Ja, eg sit med trynet i maskinen heile dagen. Maskinen er eit arbeidsverktøy. Heime bruker eg datamaskinen til å orientera meg og bestilla reiser og slikt. Eg er veldig fortruleg med maskinen. Me er stort sett venner. – Kva kunne vore ditt bidrag i ein talentkonkurranse?– Eg kunne vore ein del av dommarpanelet, og gitt konstruktive, diplomatiske tilbakemeldingar til deltakarane.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE