Miljøgate - for hvem?

Riksvei 44 fra rådhuset til krysset ved Heggdalsveien er i ferd med å få en kraftig opprusting. Faktisk skal denne sterkt trafikkerte riksveien få betegnelsen «miljøgate» når arbeidet er ferdig en gang utpå våren.Isolert sett er dette et godt utgangspunkt. Den nedslitte Bøckmannsgaten trengte absolutt en «ansiktsløftning». Selv om det er et godt stykke igjen før alt er ferdig, begynner vi så smått å se konturene av gata slik den blir seende ut. For beboerne i området vil det i så måte bli en klar standardheving, med beplantning og opphøyde gangfelt, det siste for å dempe farten.Men miljø er ikke bare det som er synlig. Når gata blir åpnet igjen, blir den fortsatt hovedtrafikkåre fra sentrum mot Sokndal, Hestnes og Rundevollsfeltet. Det betyr at   de som bor i tilknytning til Bøckmannsgaten og den indre delen av Årstaddalen, ikke blir kvitt støy- og luftforurensning fra trafikken. Og trafikken blir neppe mindre med åra. Heller tvertimot, den vil øke på, både med personbiler og tyngre kjøretøy, med de ulempene det vil medføre for omgivelsene.Det er ikke mange norske byer som har ei hovedtrafikkåre som går gjennom byen, med de ulemper og begrensninger som nødvendigvis må følge med en slik løsning. De fleste stedene er slike veier lagt utenom sentrum, blant annet for å spare miljøet. Dessuten er det mye mer rasjonelt å slippe turen innom sentrum, særlig for de som driver yrkestrafikk der det gjelder å komme raskt til bestemmelsesstedet. I så måte vil den rundt kilometer lange «miljøgata» bli en flaskehals for tungtrafikken. Derfor kan det være på sin plass å ta fram igjen de over 25 år gamle planene om en ny riksveitrasé utenom sentrum. Blant alternativene som ble lansert, var både en lang og en kort tunnel gjennom Årstadfjellet. Begge løsningene er såpass omfattende og dyre at de dessverre ikke har latt ser realisere. Seinere har de stort sett blitt liggende og støve ned, selv om de med mer eller mindre jevne mellomrom har blitt etterlyst.Men det spørs om det ikke er på tide å børste støv av tunnelplanene, eventuelt søke andre muligheter for å lede riksvei 44-trafikken utenom sentrum. Først når det skjer, blir Bøckmannsgaten ei miljøgate i ordets rette forstand.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE