Mindre krim

Det er gledelig å konstatere at antall forbrytelser i Dalane har gått ned i årets sju første måneder. Det totale antall forbrytelser er relativt lite, og en reduksjon kan være en statistisk tilfeldighet. Politistasjonssjef Henry Tendenes er den første til å understreke at med så små tall kan skyldes naturlige svingninger.Vi velger å tro at tallene er uttrykk for en tendens. Det er nedgang i antall voldssaker. Det bør bidra til å opprettholde og kanskje øke tryggheten til de som ferdes ute i Dalane til ulike tider. Det er en klar økning skadeverk og hærverk, særlig i Egersund. Ofte kan det knyttes til kombinasjonen alkohol og unge mennesker. At mange har trang til ødelegge andres eiendom på sin vandring til og fra byen, særlig i helgene, kan gi grunn til refleksjon når de alkoholpolitiske retningslinjene skal fornyes i disse dager. Lange «vorspiel» og sene skjenketider kan kanskje bidra til dette. Det forklarer likevel ikke hvorfor det er en så klar økning fra i fjor til i år.I DT registrerer vi med glede at politistasjonssjefen ser den gode kontakten med lokalavisen som viktig. At små overtredelser får oppmerksomhet, kan ha en forbyggende effekt, ifølge Tendenes. Vi setter også pris på at politiet er så tilgjengelig som det er.Det overordnede med kriminalstatistikken som nylig ble lagt fram, er at vi fortsatt bor i en region med få forbrytelser. La oss håpe at den gode trenden fortsetter. HumpetittenDet er laget mange veihumper i Dalane. De begrenser farten på trafikantene som ferdes på de aktuelle veistrekningene. Noen ulemper har de også. Humpene kan være til hinder for utrykningskjøretøyer og for snøbrøyting. Dessuten hender det at biler tar skade ved passering av humpene, og til en viss grad er noen representerer noen humper en betydelig risiko for de som ferdes på to hjul. Det skjer oftere når merkingen er mangelfull, og det er den mange steder.Fartshumper kan være så mangt. De som finnes i Dalane, kan ikke alle være laget etter en godkjent standard. Noen er veldig høye og bratte, mens andre er slake og mer behagelige å kjøre over. I Bøckmans gate i Egersund, den såkalte miljøgata, er det laget flotte, velproporsjonerte humper som demper farten med liten risiko for skade på kjøretøy og personer. Dessuten forårsaker det langt mindre støy for beboerne langs gata enn de humpene som var der før omleggingen. Andre steder er det laget fartsputer som ikke strekker seg i hele veien bredde. De fører ofte til slalomkjøring med de artigheter og farer det kan medføre. Veihumper har også en utilsiktet effekt. De fører til sakte ferdsel i lave gir med mye oppbremsing og akselerasjon. Det medfører økt drivstofforbruk og økt forurensing. Fartshumpene er neppe årsaken til den globale oppvarmingen, men bidrar heller ikke til å redusere den.Vi er ikke mot fartsdempere, men de bør bygge med måte, og de bør utformes slik at de er til minst mulig skade og sjenanse. Slik er det ikke alltid.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE