Morten Iversen

 

   Høvlar ned dørterskelen Alder: 30 Bur: Egersund Aktuell: Leiar for NAV-kontoret i Bjerkreim, som blir offisielt opna i dag Etter nesten tre månader som fullverdig NAV-kontor, kan Morten Iversen i dag endeleg spandera kaffi og kake. NAV-kontoret på Vikeså har vore i drift sidan 15. september. - De er trege med kaka? - Me har vore i ein rekrutteringsprosess i haust. Det var best å venta med den offisielle opninga til bemanninga var i boks og rutinane innarbeidde, seier Morten Iversen, sjefen for eit NAV-kontor med 2,8 årsverk fordelt på tre personar. Iversen begynte på kontoret på Vikeså nesten eit år før det blei eit fullverdig NAV-kontor. Bjerkreim heradshus har dermed vore arbeidsplassen hans i 14 månader. Men eigersundaren reknar seg ikkje som pendlar. - Eg har tidlegare kjørt til både Sandnes og Bryne på arbeid, så det å kjøra frå Egersund til Vikeså reknar eg ikkje som pendling, seier Iversen, som har bakgrunn frå tidlegare A-etat. Ei av dei viktigaste oppgåvene hans som leiar for NAV Bjerkreim er, slik han sjølv ser det, å fremma arbeid og aktivitet ved å laga individuelle planar ut frå den enkelte sine særskilte behov. Det skal skje gjennom stor grad av brukarmedverknad. - Me må møta brukarane med respekt og kommunisera likeverd. Det nyttar ikkje å prøva å gjennomføra planar som brukarane får trædd ned over hovuda sine. Dei må føla at dei eig og sjølv er med og styrer opplegg og planar, seier Morten Iversen. Han er vidare oppteken av at dørterskelen inn til NAV-kontoret skal vera låg. - Me må tydeleggjera tilbodet vårt og kommunisera ein låg terskel, seier kontorleiaren, som også meiner at han og resten av NAV enno har ein jobb å gjera ved smeltedigelen. Det tek tid å sameina erfaringane frå det gamle kommunale trygdesystemet og statlege A-etat. - Kva skal du gjera i dag?- På arbeid serverer me kaffi og kake i anledning den offisielle opninga. Me er eit lite kontor, og festivitasen vil vera deretter. Det blir ingen korpsmusikk. Derimot er viktige samarbeidspartnarar inviterte, for eksempel AKS og Bjerkreim kommune ved ordførar Marthon Skårland. Fylkesdirektøren for NAV, Truls Nordahl, kjem for å seia nokon inspirerande ord. Om kvelden trur eg kanskje at eg skal ta nyttårsforsettet på forskot og gå meg ein tur; eg må bli meir fysisk aktiv. - Er det meir mellom himmel og jord...?- Ja, det er heilt sikkert meir enn menneskesinnet er i stand til å oppfatta, men eg trur ikkje at det finst ei guddommeleg makt. - Kva nektar du å sjå på fjernsynet?- Eg styrer unna dramaseriar av typen "Days of our lives". - Kva er gildast å handla?- Eg er musikkentusiast og kjøper svært gjerne plater, men helst vinyl; eg er litt nostalgisk og liker knitringa og den djupare lyden på dei gamle platene. - Kor i Dalane ville du helst hatt hytte?- Oppvaksen som eg er i Egersund, har eg eit nært forhold til havet. Hytta skulle stått i Stapnes-/Svanes-området ein plass. - Kva slag diskusjonar engasjerer deg?- Eg blir engasjert, ofte også provosert, når nokon gir uttrykk for rasistiske fordommar og haldningar. Me har ein jobb å gjera når det gjeld bevisstgjering. - Er du eit ordensmenneske?- Ja, i utgangspunktet, men eg er far til ei fem år gammal jente som ikkje alltid deler mitt syn på kor tid det er nødvendig å rydda. (Det er jo greitt å ha ungar å skylda på!)På arbeid, derimot, er eg nøye med å ha det ryddig på pulten. Eg kan ikkje ha dokument frå fleire ulike saker liggjande og flyta om ein annan. Slikt rot genererer stress, seier Morten Iversen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE