Mot skolenedleggelse i Åna-Sira

Rådmannen i Sokndal foreslår å legge ned skolen i|Åna-Sira, etter at Flekkefjord kommune ikke lenger vil være med å bære kostnadene knyttet til skoledriften. Skolen, som pussig nok ligger i Flekkefjord kommune, har i Flekkefjord-politikernes øyne for få skolebarn fra Flekkefjord til at de vil være med og bære investerings-kostnadene i årene framover. I stedet vil de heller betale en stykkpris per skoleelev. Vedtaket i bystyret i Flekkefjord er dypt usolidarisk og korttenkt. Forrige gang saken var oppe, pekte vi på at konsekvensen av vedtaket kan bli at skolen blir nedlagt. Det er derfor ikke spesielt overraskende at det er nettopp det rådmannen i Sokndal nå foreslår. Det fremstår som altfor dyrt for Sokndal kommune å bære driften av skolen på sine egne skuldre. Ordfører Dag Sørensen ønsker imidlertid å utsette saken noen uker, trolig for å forsøke å få til en siste redningsaksjon. For, som Sørensen sier: "Særlig viktig er det å få rede på hva flekkefjæringene egentlig tenker om skolen. Det har reist seg flere ubesvarte spørsmål i kjølvannet av vedtaket om å si opp driftsavtalen. Nå driver de og diskuterer i Flekkefjord, og det vil være klokt av oss å vente til vi ser hva de ender opp med". Ja, det er vi helt enige med Sørensen i. Men politikerne|i Flekkefjord bystyre gjør trolig også lurt i å reflektere over at en manglende snuoperasjon i herværende sak vil få den konsekvens at skolen i Åna-Sira blir historie. Det er derfor å håpe at politikerne i Flekkefjord ser at en snevert definert økonomistyring og ønsket om å spare noen kroner på kommunebudsjettet vil få helt urimelige utslag for lokalsamfunnet i Åna-Sira. Det er helt vesentlig for en videre vekst i et lokalsamfunn at man har et skoletilbud i eget lokalmiljø. Uten et skoletilbud, vil det ofte være starten på slutten. Småbarnsfamilier er ikke spesielt interessert i å slå seg ned på et sted som mangler de helt elementære tilbudene til den oppvoksende slekt. Derfor håper vi at de som sitter med makten til å disponere kommunebudsjettet i Flekkefjord, fokuserer på det store bildet: Et utdøende lokalsamfunn i Åna-Sira tjener (heller) ikke Flekkefjords interesser.   Det pengeløse samfunn Sparebank1 SR-Bank vurderer å innføre "pengefri sone"|i sin fillial i Bjerkreim. Dersom planene blir en realitet, vil mange kunder måtte dra til Egersund for å ta ut større kontantbeløp fra banken. Spesielt hardt vil nærings-drivende bli rammet. Det er selvsagt positivt for Egersund å få sterkere handelssamkvem med andre deler av Dalane, men akkurat i denne sammenhengen undrer vi oss litt over Sparebank1 SR-Bank sin spareprofil. Er det ikke rom for å kunne bidra med bedre kontantflyt i Bjerkreim? Hvor store kostnader kan det være snakk om ved å drifte og vedlike-holde penger i selve fillialen? Selv om det pengeløse samfunn rykker stadig nærmere, er det kanskje litt tidlig|å innføre dette i Bjerkreim allerede nå.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE