Nå starter prosessen

  Havnestyret i Eigersund kommune begynte mandag drøftelsene om framtidig organisering av Egersund havn. Eigersund kommune er formelt sett nødt til å se på organiseringen av Egersund havn, på grunn av den nye havne- og farvannsloven. Men diskusjonen ble noe preget av den harde kritikken som i forkant er blitt framsatt mot havnesjefen, blant annet på havnekonferansen i regi av Egersund Sea Services (ESS) 16. september i år. Kritikken er ikke ny, og har også tidligere vært drøftet av havnestyret. På møtet i havnestyret sa ordfører Terje Jørgensen jr. (H) at han er enig i mye av den kritikken som ble framsatt, men ikke i den formen som kritikken fikk. Vi vil gi ordføreren rett i at til syvende og sist er det jo havnestyret som er ansvarlig, og således rammer kritikken havnestyret mest av alt, mer enn havnesjefen personlig. Havnesjefen redegjorde på møtet for at det er ganske god trafikk og virksomhet i Egersund havn, og fikk ros for dette. Men det er ikke det som er problemet. Problemet er at det har vært så lite utviklingsfokus og oppmerksomhet på næringsutvikling. Men dette er ikke havnesjefens skyld. Det må politikerne bære ansvaret for. På møtet i havnestyret redegjorde ordføreren, som også er havnestyrets leder, for at det pågår sonderinger med ulike aktører for å kartlegge hvilke muligheter som foreligger for utvikling av Egersund havn. Det er blant annet kontakt med Risavika havn, Hå og Sokndal, for å se på mulige former for samarbeid. I tillegg er det kontakt med næringslivsaktører som kan bidra med økt trafikk og virksomhet i kaiområdet. Ordføreren tok spesielt til orde for at etableringen av Egersund næringspark, ny veiforbindelse fra Eigestad til Egersund og utviklingen av kaiområdet. Jørgensen tok også til orde for at Eigersund kommune bør være villig til å åpne for næringsutvikling i nye områder, og at det er nødvendig å tenke stort nok og langt nok fram. Vi er helt enig. Det er av helt avgjørende betydning for det arbeidet som nå skal gjøres, at politikerne tør å satse sterkt og visjonært, med dristige løsninger. Egersund har mange muligheter, men det fordrer at man ser mulighetene og ikke begrensningene. Vi er også enig med ordføreren at det blir helt avgjørende å trekke inn eksterne krefter i det utrednings- og kartleggingsarbeidet som må gjøres de neste månedene. Eksterne rådgivere kan se muligheter som lokale krefter ikke selv får øye på. Det er fristende å minne om at det som i dag kan framstå som urealistisk i ettertid, kan framstå som en genierklært strategi. Forutsetningen er om man lykkes eller ikke. Men det finner man aldri ut av dersom man aldri prøver. Derfor er det en viktig og nødvendig prosess som ordføreren nå har satt i gang.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE