Når støvet har lagt seg

Bondelagets aksjon i forrige uke, der de «lånte» logo fra mange norske aviser, går nok fort over i historien. Vår egen frustrasjon over at DT ble brukt i aksjonen er luftet ut. Når støvet legger seg etter støyen, er det viktig å rette oppmerksomheten på landbrukets situasjon og framtid. Landbruket er en viktig næring i Dalane. Sysselsettingen og produksjonen er betydelig. Da tenker vi selvsagt ikke bare på aktiviteten på gardene. Vi vet at gardsdriften aktiviserer mange andre. Et vanlig bruk trenger mye varer og tjenester i løpet av et år. Bøndene er viktige kunder for mange næringsvirksomheter. Blant de mange i Dalane som betjener landbruket, er transportører, regnskapsførere, slakteriansatte, verksteder og reparatører, veterinærer, tilsynsmyndigheter, landbrukskontor, maskinentreprenører, byggefirma og flere andre vare- og tjenesteleverandører.Hvis vi ser Dalane-landbruket under ett, er det en stor næring. Den ville betydd mye og berørt mange om næringen ble kraftig redusert eller forsvant. Reduksjoner kan fortsatt skje, men bøndene er omstillingsdyktige, og vi har tro på landbruket som en levedyktig næring i Dalane også i framtida.Men landbruket er under press fra mange kanter. Prisen på innsatsfaktorene har gått til dels kraftig opp, blant annet gjelder det gjødning og fôr. Når det samtidig er betydelige investeringsbehov på mange gardsbruk, er det naturlig at det kan føre til både driftsendringer og i noen tilfeller til avvikling av driften. I praksis fører det til at mange, hardt arbeidende bønder får lite igjen for innsatsen. I denne uka har DT også formidlet noen av tankene som Bjerkreims tidligere ordfører, Asbjørn Ramsli, har gjort seg. Da ordførergjerningen var ferdig, valgte han og familien ikke å gå tilbake til gardsdriften. Vi har grunn til å tro at mange har tenkt i samme baner som familien Ramsli.Når situasjonen er slik, er det ingen selvfølge at neste generasjon ønsker å overta bruket. Hvis det finnes gode alternative jobber med regelmessig arbeidstid, kan det være fristende å velge vekk garden. Det er forståelig. En del av den norske befolkningen har dessuten en negativ holdning til landbruket. Det gjelder nok mest i urbane strøk. Likevel kan det føles belastende hvis næringen for ofte blir omtalt i negative sammenhenger. Vi håper det er mulig å finne gode løsninger som gjør det attraktivt å være bonde i Dalane, og slik at de som er det, kan ha anstendige inntekter. Det er en krevende utfordring når mange av oss ønsker billigere mat. Vi tror også at de fleste bøndene i Dalane har vilje og evne til å satse og til å gjøre de omstillinger som blir nødvendige.Det er i lys av disse store utfordringene at vi tror landbruket er mer tjent med å bygge allianser enn å skaffe seg uvenner. Tradisjonelt er norske bønder dyktige organisasjonsmennesker. Deres egne organisasjoner er sterke og kontaktnettet er stort. Det vil komme godt med i den langsiktige kampen for et sterkt, aktivt og levedyktig landbruk i vår region.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE