Næring etter…?

DTs artikkel og kommentarer om Dalane Næringshage har skapt reaksjoner – mest negative reaksjoner. Det er ikke så unaturlig. Mange arbeider hardt og systematisk for å skape ny virksomhet, og noen av dem har funnet en god arena i Dalane Næringshage. Der kan de få faglig, praktisk og moralsk støtte, effektive kontorer, og et sosialt miljø som bidrar til at de makter en tøff oppstartfase. Mange av disse føler seg urettferdig behandlet når det hevdes eller insinueres at de får subsidiert og dermed billig kontorleie. De har ikke billige kontorer. Det er ikke begrunnelsen for å søke om plass i næringshagen. Etablererne er der fordi det oppleves som nyttig.Det er likevel slik at næringshagen, som de aller fleste andre næringshager, trenger støtte ved tilførsel av ekstern kapital. Inntektene fra leietakerne er ikke nok til å betale næringshagens samlede kostnader. Hvorvidt det kalles støtte eller subsidier, er uvesentlig, selv om noen oppfatter begrepet subsidier som mer negativt. Støtte til næringshagene må ikke betraktes som gaver. Det er i høyeste grad forutsatt at det skal være en lønnsom investering, eller «utgifter til inntekts ervervelse». Det som gjør det vanskelig, er at lønnsomheten må ses i et samfunnsøkonomisk perspektiv– ikke bedriftsøkonomisk. Det er derfor primært i samfunnets interesse at det legges til rette for nyutvikling og drift i næringshager. Samfunnet er i dette tilfellet både staten, fylkeskommunen og kommunene. Gjennom de cirka fem år Dalane Næringshage har eksistert, har det kommet nye virksomheter inn, mens noen har utviklet seg og flyttet ut til andre, gjerne større, egne lokaler. Det er positivt. Noen har valgt å avvikle virksomheten fordi den ikke var levedyktig, og noen har også gått konkurs. Det er normalt. Det ligger i sakens natur at ikke alle forretningsideer lykkes like godt.Det samfunnsøkonomiske regnestykket er vanskelig å dokumentere. Dalane Næringshage har fått anerkjennelse for å drive bedre enn de fleste næringshager. Det er også tilført midler til Dalane fra staten og fylkeskommunen for å sikre etableringen og driften av Dalane Næringshage. Det har igjen gitt direkte arbeidsplasser og skatteinntekter i Dalane, hittil primært i Eigersund. Den viktigste effekten er imidlertid den langsiktige som skapes ved at flest mulig av etablererne i næringshagen lykkes med sine forretningsideer. Hvis næringshagens aktører legger sin paranoia til side, og styrker arbeidet med informasjon om næringshagen og egne virksomheter, kan det bidra til å sikre og å utvikle Dalane Næringshage videre. Det nytter likevel ikke å underslå de utfordringer næringshagen står overfor. Som aksjeselskap må den klare å gå i balanse over tid. Ingen forventer store overskudd.I arbeidet med å sikre en effektiv, gjerne desentralisert næringshage i Dalane, bør kommunene bidra mer. Vi mener fortsatt at dette bør være et tema i Dalanerådet. Vi tror det vil være hensiktsmessig å spre ressursene i næringsarbeidet mindre. Fordelingen av ressurser og oppgaver mellom næringshage og næringssjef er neppe optimal. Slik det er nå, må de slite på hver sin kant for å sikre sin egen eksistens. Det går ut over næringsarbeidet, og det er vel ikke hensikten?For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE