Narkodebatten

Hvor mange misbruker egentlig narkotiske stoffer i vårt distrikt? Hvor stort er egentlig problemet blant de unge? Overdriver eller bagatelliserer noen omfanget av narkobruken? Det er kjernen i diskusjonen som nå foregår. Det hele begynte med at politiet rullet opp et betydelig brukermiljø blant ungdom på Sola. Det er også foretatt narkobeslag i Lund. Saken skjøt ytterligere fart lokalt da Fremskrittspartiet og Frp-politiker Tommy Bjellås gikk ut med påstander om at en ungdomsskolelærer hadde brukt narkotiske stoffer sammen med elever på fritiden. Påstanden hadde preg av et udokumentert rykte, og inneholdt dessuten faktafeil. Vedkommende som ble beskyldt for upassende og ulovlig adferd, var ikke fast ansatt og heller ikke i en direkte undervisningsstilling. Men det lar vi ligge nå. Vi er mer bekymret over at Frp og en av Eigersunds politikere fremsetter det som må oppfattes å være udokumenterte påstander i det offentlige rom. Det påhviler de folkevalgte et særskilt ansvar for å kvalitetssikre hvilke påstander man videreformidler i offentligheten. Selv om Frp viser et prisverdig engasjement med tanke på kampen mot narkobruk, er det vår oppfatning at Frp i denne saken har begått et personvernmessig overtramp. Dette overtrampet bør de beklage. Men da kan kanskje noen spørre: Har da ikke Dalane Tidende selv et ansvar, fordi vi videreformidlet utspillet fra Bjellås? Utspillet fra Frp plasserte Dalane Tidende i et krevende presseetisk dilemma. Bjellås snakket med mange mennesker i kommunen og på den aktuelle skolen, og som førte til at det ble igangsatt aktiviteter for å sjekke påstandene. Dette arbeidet skaper dermed en aktivitet og bevegelse som gjør påstanden til en mediesak. Avveiningen er ikke enkel. Vi valgte å gjengi saken. Men den aktuelle enkeltsaken er definitivt problematisk i forhold til vedkommendes rettssikkerhet. Det er ganske talende at politiet i Egersund har avvist å etterforske saken, ganske enkelt fordi det overhodet ikke foreligger "skjellig grunn til mistanke", som er straffeprosesslovens terskelnivå for å iverksette etterforskningsskritt. Hva noen har gjort en gang tidligere i livet, kan ikke bli brukt mot deg for evig og alltid resten av livet. Men vi er enige med politistasjonssjef Henry Tendenes i at politiattesten bør inneholde den informasjonen som er nødvendig for at arbeidsgiver, i dette tilfellet ungdomsskolen, kan gjøre en vurdering knyttet til kandidatens egnethet og behov for særskilt oppfølging. Debatten rundt narkoproblemene er imidlertid svært nyttig og viktig. Vi vil advare mot forsøk på å avdramatisere omfanget av problemene. Erfaringen tilsier at det alltid er store mørketall. Og i tillegg er det slik at hvert liv som blir ødelagt av narkobruk, er ett liv for mye.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE