Nødvendig opprydding

Dalane Tidende skrev onsdag at det er åtte måneders behandlingstid for en byggesak i Eigersund. Byggebransjen er bekymret og frykter at den treige saksbehandlingen kan ramme virksomheten. Selv om bransjen har kapasitet til å gjennomføre prosjekter, kan den lange saksbehandlingstiden føre til at arbeidsplasser går tapt lokalt. Daglig leder i Byggmestrene Larsen & Bjørkeland, Tor Inge Larsen, har tatt en lederrolle og lagt til dels hardt press på kommunen for å få gjort noe med situasjonen. Det er positivt at bransjens bekymring tas på alvor i kommunen, og at det nå iverksettes tiltak for å få ned antall saker. Det er svært urovekkende at byggesaksseksjonen i Eigersund kommune 21. april hadde hele 546 saker til behandling. På det siste møtet i miljøutvalget i Eigersund kommune presenterte byggesakssjefen en utredning om hvordan de skal håndtere den akutte situasjonen. Ved hjelp av et særnorsk skippertak, ved bruk av konsulenthjelp, overtidsinnsats og helgearbeid, skal man forsøke å få fjernet 300 saker i løpet av kort tid. I tillegg ser man også for seg at saksbehandlerne skal få utvidede fullmakter til å selv kunne avgjøre enkle byggesaker. Sakene der det foreligger dispensasjonssøknader og kontroversielle prosjekter og der det foreligger naboprotester, skal fortsatt til politisk behandling. Det er nok en klok justering uansett, uavhengig av ekstremsituasjonen som Eigersund nå befinner seg i. Men nå er justeringen i tillegg helt nødvendig. Årsaken til at byggesakene har hopet seg opp, er at det har vært stor gjennomtrekk i byggesaksseksjonen i kommunen. Seksjonen utgjør tre saksbehandlere, pluss byggesakssjefen. På få år har det vært bytte av sjef tre ganger. Kommunen bør vurdere om det er grep som bør foretas for å sikre bedre stabilitet i seksjonen. Dette handler ikke bare om saksbehandlingstid, men også om å sikre god fagkunnskap og innsikt i kommuneadministrasjonen på dette fagfeltet. Skadevirkningene knyttet til treg saksbehandling av byggesaker er ikke bare tapte muligheter for næringslivet. Det er også egnet til å ødelegge for boligutvikling og derigjennom tilflytting til kommunen. I tillegg er det jo også slik at hvis man havner i en tvangssituasjon og ikke en gang greier å ta unna byggesakene som meldes inn, er det lite sannsynlig at kommunen greier å være proaktiv i forhold til å legge til rette for nyskaping og etablering av nye arbeidsplasser i distriktet. Som kjent er det ofte lokaliseringsvalg som er avgjørende for industri og næringsliv. Det å være aktiv i kulissene er viktig, og å kunne friste folk og bedrifter hit. Men da må man også ha en strømlinjeformet administrasjon som greier å ta unna sakene. Derfor er det en høyst nødvendig opprydding som nå er påbegynt.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE