Nok å ta fatt på

Når våre nyvalgte politikere starter sin fireårsperiode denne måneden, så er det mye å arbeide med. Heldigvis. Stor aktivitet i næringslivet gir høy sysselsetting og et godt skattegrunnlag, men det gir også høyere lønnskostnader og, ikke minst, mye høyere byggekostnader. Regjeringen har bidratt med ekstra midler til kommunene de siste to åra, men også med utfordringer, for eksempel med barnehagesatsingen.Store byggeprosjekter vil prege noen av Dalane-kommunene de neste årene. Sokndal skal bygge ny skole. Det er et stort, viktig og krevende prosjekt. Kostnadene er i utgangspunktet store for kommunen, og i et opphetet byggemarked kan prisene vise seg å bli mye høyere enn tidligere antatt. Det trengs god budsjett- og prosjektstyring hvis Sokndal skal klare dette prosjektet på en god måte og samtidig ha armslag til øvrige tiltak og aktiviteter. For Sokndal vil det også være positivt om det kommer avklaringer på de sammenfiltrede sakene som gjelder motorsportanlegg og deponeringsalternativer for Titania. Kommunen og hjørnesteinsbedriften er gjensidig avhengig av hverandre. Hvis løsningene kan bli til nytte og glede for nærings- og fritidsaktiviteter, vil det være det beste. Det kan også bidra til å roe gemyttene noe.Eigersund må som alle kommuner sikre en sunn økonomi. Kommunene har vært gjennom en effektiv kur og på en god måte greid å få orden i eget hus. Av oppgavene som må løses framover, er blant annet ny gravplass, parkering og trafikkforhold i Egersund sentrum, hva som skal gjøres med havnelagertomta, samt god gjennomføring og ferdigstillelse av pågående og kommende byggeprosjekter. Kommuneplanen skal fullføres og godkjennes. Der legges rammeverket for mange år framover. Det er viktig at planene blir både visjonære og realistiske. Begge deler behøves. Vi håper det skal bli brukt vesentlig mer energi i diskusjoner om framtidig by- og kommuneutvikling, enn det som gjelder byggehøyder og fartsdumper. Selv om det er stor aktivitet i næringslivet nå, er det nødvendig å tenke framtidig næringsutvikling og nye muligheter. I Lund vil det vise seg om det er økonomisk grunnlag for å bygge ny svømmehall. Barnehagesaken i Hovsherad må avklares, og kommunen må fortsatt arbeide innenfor trange økonomiske rammer. Det kan bli enkelte "hva var det jeg sa" som dukker opp i løpet av kommende fireårsperiode. Vi håper at konfrontasjonene i valgkampen kan omgjøres til konstruktivt samarbeid så fort som mulig.Bjerkreim må forberede seg på at meieriet nedlegges. Da trenges nye arbeidsplasser. Stikkord blir næringsarealer, boligtomter, trivsel og trygghet. Det er et samstemt kommunestyre som tar fatt på oppgavene, og vi tror utgangspunktet for å lykkes er godt. Det kan vise seg at VM i saueklypping blir en stor opptur for Bjerkreim kommune i året som kommer. Tvi, tvi.Vi benytter anledningen til å ønske de påtroppende politikerne lykke til med oppgaven. Også DT har i sine vedtekter at vi skal arbeide til beste for regionen. Sånn sett har vi felles mål.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE