NTP og Drangsdalen

Fredag presenteres Nasjonal Transportplan (NTP) for åra fram til 2019. Ett av de lokale prosjektene som det er knyttet et visst håp til, er jernbanetunnel i Drangsdalen. Om vi skal tro Stavanger Aftenblad, blir det ikke midler til et slikt prosjekt i denne omgangen heller. Hovedsatsingen på jernbane skjer på Østlandet. Dessuten har Rogaland allerede fått flere milliarder til dobbeltspor på Jærbanen, noe helt sikkert samferdselspolitikerne har merket seg. Det har ikke manglet på vilje og påtrykk fra lokalt hold for å få vist fram denne delen av Sørlandsbanen. De siste 20 åra har delegasjon på delegasjon fra så vel Stortinget som fylkeskommunen vært på befaring. De har vært med toget som har snirklet seg gjennom de mest rasfarlige områdene i rundt 20 kilometer i timen. Den umiddelbare reaksjonen bruker å være at «her må noe gjøres». Når det kommer til handling og vurdering av hvilke prosjekt det skal satses på, synes holdningen å være en annen. Seinest for et år siden var medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget på togtur gjennom Drangsdalen. Både stortingspolitiker Hallgeir Langeland (SV) og Lund-ordfører Olav Hafstad la fram gode argumenter for at tunnelprosjektet burde inn i den neste nasjonale transportplanen. Begge innså imidlertid at det kunne bli en tung sak å selge inn prosjektet for regjeringen. Det dempet imidlertid ikke optimismen. Den holdt seg hos Lund-ordføreren også etter Solamøtet tidligere i vinter. Dersom Aftenbladets godt informerte kilder får rett, noe som kanskje ikke er helt usannsynlig, så blir det ikke noe av den høyst påkrevde utbedringen av jernbanen gjennom Lund de neste ti åra. Det er synd. Det er nemlig mange gode argumenter for å legge Drangsdalen-sporet i tunnel. Det viktigste er selvsagt sikkerheten til de reisende. Det er riktignok gjort enkelte tiltak på de mest rasutsatte stedene. Derfor skal det være mulig å stoppe så lenge toget går med sterkt redusert hastighet, om et ras har gått. Men man vet jo aldri når eventuelle ras kommer. Med tunnel vil dét problemet være helt ute av verden. Dette dreier seg også om konkurranse. Skal toget kunne konkurrere med fly og tog, må også forholdene legges til rette for en rask og sikker transport. En utbedring av Drangsdalen vil bety spart tid for de reisende fra Rogaland, enten de skal til Kristiansand eller videre østover. I så måte er det kanskje en idé å relansere planen om en helt ny trasé mellom Egersund og Moi. Den ville gitt ei reisetid på bare 12 minutter. Også miljøet og norske veier vil bli spart om flere velger toget. Fortsatt går store deler av varetransporten langs veiene. Om en enda større del varer fraktes med toget, vil det gi en viktig miljøeffekt. Større vogntog er innblandet i mange trafikkulykker. Med mindre tungtransport på veiene er det mulig å få ned tallet på alvorlige ulykker. Slike ulykker koster ikke bare samfunnet store summer. Menneskelige tragedier kan ikke måles i penger. Derfor bør Drangsdalen-tunnelen være en fornuftig investering i framtida.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE