Ny bru?

Det hadde av flere grunner vært en fordel om Eigerøy bru var breiere. Siden brua ble åpnet i 1951, har det skjedd en formidabel utvikling i trafikken. Den gang gikk veien bare utover mot det vi kaller Nordre Eigerøy (Norda). Siden ble veien åpnet mot Søndre Eigerøy (Søra). Siden den gang her det skjedd et industri- og næringslivseventyr på Eigerøy. Nå er det mer enn 1.000 arbeidsplasser på Søra. Mange av disse har tunge transporter til og fra, i tillegg til alle som skal på jobb. På Eigerøy ligger viktige deler av Egersund havn, inkludert ferjeterminalen. Det betyr stor trafikk i perioder. Voksende lokalbefolkning, idrettsanlegg, skole og kirke; alt skaper aktivitet som igjen fører til trafikk; kjørende, gående og syklende.Politikere fra flere partier har pekt på behovet for ny bru til Eigerøy. Det er nok ærlig ment. Samtidig er det lite tvil om at det framstår som en lokal valgkampsak å være mest mulig opptatt av ny bru. Det er skapt en unødvendig følelse av utrygghet ved bruken av dagens bru. Det er det neppe grunn til. For noen år siden ble brua grundig vurdert, og det kom ikke fram noen indikasjoner på manglende sikkerhet. Når ny bru foreslås, bør det etter vår mening legges andre kriterier til grunn. Brua slik den er i dag, gjør det vanskelig for breie kjøretøyer å passere hverandre. Det er også uønskede begrensninger på veldig tung last, og veldig lang last, selv om det siste problemet er redusert etter den siste utbedringen av krysset på Eigerøy-sida. Dessuten er det vanskelig for gående og syklister å krysse veien til og fra stien til Norda. Dette er trolig den største sikkerhetsrisikoen per i dag.Dersom det er reell frykt for at Eigerøy bru kan bryte sammen, eller bli i en slik forfatning at den ikke kan brukes, bør det lages en beredskapsplan for en slik situasjon. Hvor kan pendelferjene gå? Hvilke pendelruter bør settes opp for persontrafikk, hvor kan krisebrua legges, hvilke forbindelser brytes, osv.Vi betviler ikke den politiske bekymring for Eigerøy bru, og vi mener det er prisverdig at brua vurderes både som flaskehals og som sikkerhetsrisiko. Sånn sett er brua bare ett av mange, svært mange, eksempler på at den norske samferdselspolitikken er mangelfull, og at den har vært det i mange tiår. Vi er imidlertid i tvil om arbeidet med ny eigerøybru er det veiprosjektet som bør ha høyest prioritet i Dalane-regionen. Ut fra en brei vurdering av flaskehalser og risikoforhold, er det sannsynligvis andre prosjekter som trenger prioritet. Det beste hadde selvsagt vært om det kunne bli en større satsing, og dermed en løsning på flere utfordringer i den lokale og regionale infrastrukturen. Hvis vi skynder oss, kan vi kanskje unngå at Albania går forbi Norge i rangeringen av veistandard i de europeiske landene. Ellers kan det være et alternativ å fortsette å lukke øynene og vente på jernbaneutbyggingen, som noen (få) vil ha glede av om 30 år.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE