Ny start

Velgerne har talt. Nå begynner en ny periode i lokalpolitikken. Fire år er både kort og lang tid. Det er for kort tid til å endre samfunnsutviklingen vesentlig, men det er en lang forpliktelse for alle som nå inntar sine posisjoner i styrer, utvalg og råd. Mens valgkampen i noen grad brukes til å markere forskjeller og avstand, er det viktig at det politiske arbeidet som skal gjøres framover, bygger på samarbeid. Som mange har påpekt, så bor vi i små kommuner, og Dalane er en liten region i antall innbyggere. Vi tror derfor det er svært viktig at det søkes etter løsninger og forslag som har stor oppslutning på flest mulig områder. Innenfor hver kommune vil mange saker løses lettere, og flere prosjekter realiseres dersom flere arbeider for det samme. Det blir nesten som lagidrett, der man bruker uttrykk som å "gjøre hverandre gode". Litt raushet og romslighet i det løpende politiske arbeidet gjør godt. Det handler om å få gjennomført det beste for det samfunnet vi deler, ikke om å skape problemer for sine politiske motstandere. Sånn sett tror vi det politiske klimaet i Dalane-regionen og i hver av Dalane-kommunene er veldig godt. Etter valget er det også en del debutanter; politikere som inntar plassene for første gang. Vi tror de vil bli tatt godt imot av de mer erfarne, og vi håper de får en positiv og nyttig opplevelse av sine første arbeidsøkter i lokalpolitikken.For Dalane-regionen blir det utrolig viktig at kommunene lykkes med et effektivt samarbeid de neste fire årene. Dalanerådet har hittil vært for "puslete". Dersom det ikke blir klare prioriteringer, både innad og utad i regionen, vil Dalane bli frakjørt av de mer dynamiske delene av Rogaland. Det er langt større drivkraft på Jæren og i Stavanger-Sandnes-området. Med kun drøyt fem prosent av innbyggerne i Rogaland, vil Dalane-regionen ikke ha tilstrekkelig gjennomslagskraft uten at de fire kommunene makter å samordne kreftene. Det haster.Vi ønsker våre nye tillitsvalgte til lykke med posisjoner og utfordringer. Vi vil fra vår side oppfordre til også å bruke spaltene i DT til å formidle synspunkter og konklusjoner. Det folkelige og politiske engasjementet har vært gledelig stort gjennom valgkampen. Vi vil gjerne bidra til at det videreføres når "den politiske hverdagen" starter.Stemte ikkeDet er et tankekors at nesten 40 prosent av de stemmeberettige i Dalane valgte å ikke stemme på mandag. Valgdeltakelsen er ubehagelig lav. Dersom deltakelsen ved framtidige valg blir enda lavere, kan det bli en utfordring for demokratiet. Det kan også tenkes situasjoner der sterke grupper, eller sterke personer, gis anledning til å påvirke valgresultatene direkte. Vi oppfordrer derfor til refleksjon og oppsummering i kjølvannet av årets valg for å drøfte om noe kan gjøres annerledes eller bedre for å øke valgdeltakelsen i framtida.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE