Nye institusjoner

HVPU-reformen fra 1991 overførte ansvaret for psykisk utviklingshemmede fra fylkeskommunene til kommunene. Som en følge ble mange store institusjoner nedlagt. Bakkebø i Eigersund var en av dem. De psykisk utviklingshemmede som bodde på institusjonene, skulle integreres i sine egne kommuner og flytte inn i egne, vanlige boliger. Det skapte selvsagt et behov for boliger til denne brukergruppen i hver enkelt kommune.HVPU-reformen førte til at mange av de som hadde bodd på institusjon, flyttet tilbake til sine hjemkommuner, mens mange valgte å bli igjen i institusjonskommunen der de hadde bodd store deler av livet. Noen ble boende på institusjonsområdet i nye, større leiligheter, mens andre flyttet ut. Graden av integrasjon i det øvrige samfunnet var ulik. En del av de som flyttet ut, ble ensomme. Når de vanlige naboene og vennene flyttet i stort omfang, ble det vanskelig for enkelte å etablere nye relasjoner. Vennskap kan ikke vedtas, og disse brukerne trenger i varierende grad hjelp til aktivisering, til personlige gjøremål og til felles aktiviteter. Det er ikke lett hvis de bor veldig spredd. Nå er HVPU-reformen for lengst gjennomført. De psykisk utviklingshemmede er en naturlig del av befolkningen i egne kommuner, - heldigvis. Det kan likevel stilles spørsmål ved om de integreres tilstrekkelig i lokalsamfunnet. Av praktiske grunner, som er lette å forstå, bygges ofte HVPU-boliger som klynger og gjerne med kort avstand til øvrige institusjoner i kommunene. De framstår ofte som mini-institusjoner. I Sokndal er det nå behov for å bygge flere HVPU-boliger. Disse er tenkt bygget ved Bøhaugen. Der finnes også sjukeheimen og aldersboligene. Det er åpenbart praktisk, og vi har stor forståelse for at det tenkes slik. Dessuten ligger Bø-området svært sentralt i forhold til Hauge sentrum, noe som gjør det lett for både beboere og omsorgspersonell å ta seg til og fra boligene. Andre steder kan det være en utfordring for en gruppe mennesker som ofte ikke har anledning til å kjøre eget motorisert kjøretøy til og fra sentrum og aktiviteter de ønsker å delta i. Bygging og plassering av boliger for psykisk utviklingshemmede er derfor en viktig sak, både for beboerne og kommunene. Det kan være verdt å reflektere over om de ideelle mål som ble definert i HVPU-reformen, er oppnådd, eller om det er ønskelig med en justering av praksis. Vi tror den etablerte praksisen i hovedsak er god, men minner om at vi skal være bevisste på å unngå for store, institusjonslignende boligkomplekser. Båndtvang Hundehold er til stor glede for mange mennesker. Samtidig er det mange som er redde hunder, eller av andre grunner ikke ønsker nærkontakt med hunder. For å sikre at alle parter, også hundene, får positive forhold å leve under, bør det være friområder for hunder og hundeeiere i alle kommuner. Da blir også respekten for båndtvang lettere å overholde. Derfor oppfordrer vi at slike friområder legges til rette i alle Dalane-kommunene. Det vil være et lite, men positivt bidrag til det gode liv. Hunder som aldri får slippe fri, vil leve et hundeliv.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE