Nye muligheter for friluftsrådet

  Dalane har mye flott og variert natur, med mange turmuligheter. Det har blant andre Dalane Friluftsråd visst å utnytte ved å legge forholdene til rette for at flest mulig skal benytte seg av tilbudene. Nå er rådet tilført ytterligere midler fra regional- og kulturutvalget i Rogaland. Faktisk fikk rådet nesten alt de hadde søkt om. Det gir nye muligheter for turglade dalbuer. Samtidig må det være en inspirasjon til det videre arbeidet til Per Frode Sandal, daglig leder i Dalane friluftsråd. Nesten halvparten av den drøyt halve millionen friluftsrådet har fått tilsagn om, er øremerket "På naturlig vis". Prosjektet går ut på å stimulere skoler og barnehager til flere uteaktiviteter. Det er viktig å skape gode vaner i ei tid der altfor mange unge prioriterer innesitting foran data og tv framfor å være ute i frisk luft. At slike opplegg blir satt pris på, er erfaringene med "Naturvetter i Dalane" gode bevis for. Nærmere 1.600 barn deltok i 70 grupper i løpet av en toårsperiode. Det ble fulgt opp med et nytt prosjekt med en deltakelse på nærmere 4.000, inkludert 600 lærere. Forhåpentligvis var utbyttet så stort at deltakerne ble inspirert til å fortsette med utflukter på egenhånd. Gode vaner som man legger seg til i unge år, kan bety mye for fritidsinteressene når man når voksen alder. I så måte er opplegg som "På naturlig vis" et godt og positivt utgangspunkt for mer uteliv. En padleguide er et annet prosjekt som fikk midler. Også her har Dalane mange muligheter både på vann, i elver og vassdrag - med kano eller kajakk. Mulighetene skal kartlegges og i neste omgang presenteres i en padleguide. Den skal være ferdig til neste år. Dette er et tiltak de som liker å ta seg fram med mindre farkoster, har ventet på. Det vil sikkert bli brukt både av enkeltpersoner og av grupper. Dalane Friluftsråd fikk også tilsagn om penger til kartlegging av områder for friluftsliv og uteidretter. En oversikt over varder og hellere skal lages. Regionplanen for friluftsliv er 13 år gammel. Det er med andre ord på tide med en revidering. En enda bedre oversikt over hellere og varder, som det finnes mange av i vårt distrikt, er også på sin plass. Nå ligger utfordringen hos Per Frode Sandal. Hans oppgave blir organiseringen og få tak i de rette folkene. Den halve millionen fra fylket forplikter og bør være en inspirasjon i dét arbeidet. Sandal har hatt en god hånd med tidligere prosjekt han har hatt ansvar for. Derfor forventer vi at det blir gode resultater også ut av de mulighetene disse fylkestilskuddene gir. Når det gjelder å få dalbuen ut på tur, regner vi med at toppturopplegget fortsetter. Jakten på toppturpoeng i merkede løyper i de fire dalanekommunene trekker ut folk som kanskje ellers ville valgt andre gjøremål. Vi håper at arbeidet med å klargjøre løypene er i gang. 1. mai bør være en grei dato å starte topptursesongen på. Da vil deltakerne ha minst fem måneder på seg til flotte turer i den mangfoldige dalanenaturen.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE