Nytt liv i Bakkebø kirke

Da Bakkebø fungerte som sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede, var det stor aktivitet i kirka på Slettebø. Nesten daglig, året gjennom, startet beboerne dagen med morgensamling i kirka, før de gikk til skole og arbeid. Etter at institusjonen ble lagt ned, er bruken av kirka blitt redusert, naturlig nok. Nå er den dessverre minimal. I tillegg til månedlige gudstjenester dreier det seg bare om litt utleie og enkelte konserter. Det vil være synd om kirkebygget på Slettebø fortsatt skal bli liggende nesten ubrukt. Men det ser det heldigvis ut til å bli forandring på nå. Kirkeverge Jørgen Tore Omdal la i forrige uke fram et forslag til Eigersund kirkelige fellesråd om framtidig bruk av Bakkebø kirke. Han etterlyste mer bruk av det han betegner som et unikt kirkebygg. Blant tankene kirkevergen lanserte, var å opprette ei kulturkirke. Aktivitetene inkluderer alt fra konserter til utstillinger. Til og med revy er nevnt. Denne ideen applauderer vi. Den er både spennende og framtidsrettet.Andre steder har kulturkirker virket på en positiv måte. Derfor håper vi at noen tenner på utspillet. Rådet sender nemlig ut en invitasjon til de som måtte ønske å være med å skape ny aktivitet i Bakkebø kirke. Det blir også understreket at terskelen for bruken av kirkebygget skal være lavere enn i hovedkirka i sentrum. Det er et klokt utspill. Selvsagt bør man ta hensyn til innholdet i det som skal framføres i et kirkebygg, men takhøyden bør være atskillig høyere enn det vi ved enkelte anledninger har opplevd for bruken av Egersund kirke. Der har såvel Ole Paus som Midnight Choir, artister med et budskap om levd liv, blitt utestengt. I ei kulturkirke bør det være rom også for artister av et slikt format og med et litt skeivt syn på livet. Vi tolker imidlertid det felleskirkelige rådet dithen at Bakkebø kirke i så måte får romslige nok rammer for innholdet. Og for å lokke interesserte musikk- og kulturkrefter i distriktet til å bidra, lover rådet å ikke kreve kostnadsdekning ved utleie.Medlemmene i rådet, inkludert sokneprest og kantor, er positive. Det er et godt utgangspunkt. De ga begge sin umiddelbare tilslutning til tankene som ble lagt fram. Så nå er det bare å sette i gang. Bare fantasien setter begrensninger i det som forhåpentligvis fører til at Bakkebø kirke kan utvikles til ei kulturkirke i ordets rette forstand.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE