Økte skatteinntekter

Noe overraskende figurerer Dalane-regionen på en sjetteplass i NHOs oversikt over regioner med flest nyetableringer her i landet. Det gror godt i det lokale næringslivet. Det kan riktignok gjøres mange innvendinger mot statistikken. Utgangspunktet er lavt. De siste ti årene har det vært lite nyskapning i regionen. Så når det først skapes et klima der enkeltpersoner og bedrifter satser på å etablere nye selskap, så blir utslagene store. Når Dalane går forbi Jær-regionen med tanke på nyskapning og topper listen for Rogaland, gir dette et noe feil bilde av situasjonen. Siden Jær-regionen har hatt en vedvarende sterk vekst, kommer regionen dårlig ut på statistikken over vekst i nyskapning.Men de mange nyetableringene er svært positivt for Eigersund kommune. Tidligere har kommunene kunnet ignorere arbeidet med nyetableringer uten at det fikk særlige konsekvenser. Skatt fra bedrifter har siden omleggingen for noen år siden vært en ren statsskatt. Fra og med i år er dette endret. Skatt fra bedrifter legges til kommunenes rammetilskudd. Fra og med 2007 skal kommunene få en andel av bedriftsskatten. Det er både rett og riktig. Det skal lønne seg for kommunene å legge forholdene til rette for næringslivet. Det er også positivt at verdiene skattes der de skapes.Eigersund kommune kan glede seg både over mange nyetableringer og at næringslivet generelt går bra. Kværner Egersund er blant bedriftene som bidrar så det monner. I mange år var bedriften en del av Kværner Brug i Oslo. Dit ble også skattekronene kanalisert. Etter at Røkke omorganiserte konsernet, ble Kværner Egersund skilt ut som et eget aksjeselskap. Det innebærer at offentligheten får fullt innsyn i bedriftens disposisjoner og at kommunen kan regne med betydelige skatteinntekter fra bedriften i årene som kommer.Den sterke veksten i etableringer vil føre til at de samlede skatteinntektene i Dalane trolig vil vokse betydelig i årene som kommer. Hjørnesteinsbedriftene i regionen går bra. Underskogen av små og mellomstore bedrifter øker både i antall og hva sysselsetting angår. I næringspolitikken bør kommunens fremste målsetning være å tilrettelegge for at denne veksten fortsetter. For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE