Olje og fisk

Den skyhøye oljeprisen er ikke bare en fordel for oljenasjonen Norge. Mens pengene renner inn i oljeselskapene og i den norske statskassa, fører oljeprisen også til økte drivstoffpriser og driftskostnader i de fleste næringer. Det merkes allerede for fiskerinæringen. Fartøyene bruker så mye drivstoff at fiskerne må begrense turene til havs. Nå ber fiskerne om støtte, og viser til at fiskerne i EU får det . Den høye oljeprisen vil føre til prisøkning på mange varer og tjenester framover. Det vil trolig også sette fart i energiøkonomiseringen på mange områder. Alternative, og kanskje mer miljøvennlige løsninger, vil tvinge seg fram. Isolert sett kan det være bra, men det kan også føre til at mange må gi opp. Det er en betydelig risiko for at mange ikke kan bære de økte kostnadene. For de det gjelder, vil det være en mager trøst at staten i mellomtida har tjent masse penger. At ordføreren og varaordføreren i Eigersund går sammen med ordførere i andre fiskerikommuner med en henvendelse til regjeringen, er naturlig og fornuftig. Det er viktig med et engasjement på tvers av politiske partier, og sammen med regjeringspartiene, for å utrede hva som kan gjøres for de som rammes av de sterkt økende prisene på drivstoff og energi. Denne gang gjelder det fiskeri og fiskerirelaterte næringer. Det kan bli andre næringer som må slite framover. Transportsektoren står utsatt til når kostnadene stiger slik de gjør. Dersom problemet sprer seg raskt, vil det også kunne bidra til prisøkninger, og til økt usikkerhet i markedet.For fiskerne og fiskebåtrederne er det en vanskelig situasjon. De kjemper selvsagt for best mulig økonomi og for at næringa skal overleve. Det vil være et stort paradoks hvis oljenasjonen Norge ikke finner det mulig å opprettholde et levedyktig fiskeri.Det er ikke Norge som fastsetter de internasjonale oljeprisene. Vi skal selvsagt være glad for at nasjonen kan tjene på naturressursene. Nå er vi kommet i den vanskelige situasjonen at prisen og inntektene er for høye. Det bidrar til økonomisk stagnasjon i store deler av verden. Norske myndigheter må finne måter å håndtere dette på. Vi tror det vil være tjenlig for alle om oljeprisen reduseres, ikke minst for fattige mennesker i fattige land. Fornuften seiretDet er funnet en løsning på de siste sikkerhetskravene som ble pålagt eierne av selskapsbåten "Høvding" i Egersund. Videre drift av fartøyet var truet av kostbare og tungvinte pålegg fra Sjøfartsdirektoratet. Ved hjelp av erfaring og kløkt fra Gjert Seglem, er det funnet en god løsning som gjør at mannskapet raskt kan plukke opp personer som faller over bord fra båten. Med det er de siste kravene imøtekommet på en måte som direktoratet kan godta. Det viser at det er rom for praktisk og pragmatisk tenking på et så viktig område som sikkerhet til sjøs. Årets sesong er blitt amputert av usikkerheten omkring alle kravene. Nå ligger det forhåpentligvis til rette for normal drift. Høvding har vært et spennende og annerledes tilskudd til fastboende og besøkende i Egersund. Det hadde vært positivt om det lot seg gjøre å opprettholde driften i de kommende år.For å se innholdet må du ha gyldig abonnement.

Logg inn

Nyheter fra andre aviser

Jærbladet

Strandbuen

Solabladet

Sandnesposten

Gjesdalbuen

Avisen Agder

ANNONSE